Intellektuell produktion 3: Peer-undervisingsmaterial

Målet med intellektuell Output 3; ”Koncept för utveckling av elev-till-elev-undervisningsmaterial”. Detta hade som mål att förse lärare med ett koncept och ge instruktioner steg för steg. Därtill ska materialet ge vidare idéer till hur man kan aktivera elever att förbereda material och lektionsplaner för sina egna elevgrupper.

Concept for the Development of Peer Teaching Material
Ein Konzept für die Entwicklung von Peer Unterrichtsmaterialien
Elev-till-elev undervisnings material

Activity Sheet

Peer teaching activity sheet template

Snappy Versions

A Midsummer Night’s Dream
The Tempest

A Midsummer Night’s Dream

A Midsummer Night’s Dream – Lesson plan pairs and colouring (6-8 years)
A Midsummer Night’s Dream – Colouring sheet words & instructions
A Midsummer Night’s Dream – Colouring sheet 1
A Midsummer Night’s Dream – Colouring sheet 2
A Midsummer Night’s Dream – CUSHA Lesson Template

The Tempest

The Tempest – Lesson Plan (14-18 years)
The Tempest – The Tempest Re-ordering Lines exercise

Additional material

General – Peer teaching activity sheet (Alexandra, Stella, Tahereh, Anna)
General – The Bard of Avon worksheet
Lesson Plan Word Puzzles (8-11 years)
Shakespeare Word Puzzles (Gaby, Qade, Victoria, Mara)
Shakespeare Word Puzzles Answers (Gaby, Qade, Victoria, Mara)
Shakespeare Pairs Game (Gaby, Qade, Victoria, Mara)
General – Worksheet Shakespeare or not?
General – Worksheet Shakespeare or not? Solutions
Hamlet – Peer teaching activity sheet (Leon, Samuel, Bedir, Philipp)
Romeo and Juliet – Peer teaching activity sheet (Daniel, Simon, Kamyar, Marius)
Romeo and Juliet – CUSHA Powerpoint
Romeo and Juliet – Lesson template
Romeo and Juliet – Picture Puzzle Solution
Romeo and Juliet – Poetry and Film

Filmklipp

A Midsummer Night’s Dream – scen 1
A Midsummer Night’s Dream – scen 2

Nyheter

Överblick