Intellektuell produktion 3: Peer-undervisingsmaterial

Målet med intellektuell Output 3; ”Koncept för utveckling av elev-till-elev-undervisningsmaterial”. Detta hade som mål att förse lärare med ett koncept och ge instruktioner steg för steg. Därtill ska materialet ge vidare idéer till hur man kan aktivera elever att förbereda material och lektionsplaner för sina egna elevgrupper.


Nyheter

Överblick