Intellektuell produktion 3: Peer-undervisingsmaterial

Intellektuell produktion 3: Peer-undervisingsmaterial

Koncept för utveckling av peer-undervisningsmaterial. Målet med den intellektuella produktionen ”Koncept för utveckling av peer-undervisningsmaterial” är att ge lärare ett koncept och steg-för-steg-instruktioner samt ytterligare idéer om hur man aktiverar elever och förbereder material- och lektionsplaner för sina jämnåriga. Med eTwinning ges ett exempel hur man gör det på ett gränsöverskridande sätt med eleverna. Förutom den här intellektuella produktionen tillhandahålls även det aktuella peer-undervisningsmaterialet som ett resultat. Konceptet tillämpas och testas inom inlärningsverksamheten i Singen, Stratford och Göteborg. Eleverna kommer att arbeta med lektioner och kommer att spela en roll vid utvärderingen för framtida bruk. Ett nytt tillvägagångssätt för Shakespeare säkerställs med eleverna som utvecklar undervisningsmaterial och därigenom ger liv åt Shakespeares ”En Midsommarnattsdröm” och ”The Tempest” till sin generation. De kommer att undervisa och leda klasserna under dem igenom skolan och lektionsplanerna som utvecklats kan publiceras via Shakespeare Birthplace Trust webbplats för elever och lärare världen över att använda. De kan också samlas ihop i ett häfte som ska distribueras vid olika event för spridning av projektet. Genom att använda nuvarande teknik kan instruktionerna också ges i videoform. Det finns stora möjligheter för eleverna att öva sina färdigheter till ”Welcome and Mentor” som kommer att vara avgörande när Europa går vidare. Tekniken spelar en stor roll i detta. Med hjälp av videoteknik kan skolor länka upp och lära sig hur man möter någon på ett annat språk. Filmatisering av intellektuella utfall kommer att användas av eleverna och kommer att förena dem. Användning av video är också möjligt senare när äldre elever börjar mentorera yngre kamrater. Det uttrycksfulla universitetsspråket kan också användas för att tolka vissa scener som kommer att vara ett komiskt och förenande sätt in i materialet och kommer att inkludera alla oavsett språkprofil. Detta är bra för sitt medborgarskap och kommer att bidra till att säkerställa projektet eftersom det alltid kommer att finnas ett friskt utbud av unga elever som kommer igenom. Det är också viktigt för elevernas språkutveckling, för att förklara hur man gör något för andra är en annan färdighet och kräver att den unge personen har förstått materialet fullt ut. Dessutom motiverar detta eleverna att delta i projektet samt de som kommer att mentorera till en mer öppen och aktiv tillgång till Shakespeares verk.

Användningen av teknik är också mycket demokratisk i skolor där eleverna kan möta samma teknik, oberoende av bakgrund, och uppleva tekniken som ett arbets- och lärande verktyg. Inlärningsverksamheten i Stratford är en viktig milstolpe i denna intellektuella produktion. I arkivet på Shakespeare Birthplace Trust har elever tillgång till översättningen av ”En Midsommarnattsdröm” och ”The Tempest” på deras modersmål. De kommer sedan att använda dessa i det läromedel de utvecklar. Detta gör inlärningsaktiviteten avgörande för att uppnå projektets mål.

Eftersom Shakespeares pjäser var skrivna att inte läsas men att utföras, kommer en viktig aspekt att vara uppspelning av pjäserna. Eleverna tar över regisseringen. De kommer att välja ut specifika scener ur pjäsen, vilket ger den sin egen tolkning med uppmärksamhet på scenpositioner och aktörernas tolkning av replikerna, eftersom eleverna kommer att ta olika roller i samverkan som kulminerar i en diskussion om erfarenheter och problem i de olika produktionerna. Projektets inriktning kommer att vara på den engelska versionen av Shakespeares verk, men eftersom det finns många uppsättningar på olika språk eller länder som är tillgängliga, kommer eleverna även att titta närmare på några av dessa, inklusive sina egna modersmål, och sålunda koncentrera sig på interkulturella och flerspråkiga aspekter. Eftersom de två berörda skolorna har elever från utbredd bakgrund kommer det att bli möjligt att utforska ordförråd från en rad olika språk, inklusive de som berörs av flyktingkrisen.

Följande mål ska täckas av den intellektuella produktionen ”Peer-undervisningsmaterial”:

  • främja språkutveckling och förmåga att ge kunskap
  • stödja elevcentrerad inlärning
  • stimulera en förståelse för flerspråkig mångfald och likheter
  • omfamna transkulturalitet som en aspekt av det moderna livet
  • utveckla transnationell expertis
  • användning av modern teknik

Den intellektuella produktionen sprids på eTwinning och vid multiplikatorhändelser för målgrupperna och intressenterna och online via PH och SBT-webbplatser. Vidare sprider samarbetspartnerna med sina olika nätverk produkten i högre utbildning, vidare lärarutbildning och vid pedagogiska konferenser.