Intellectual Output 3: Koncept za razvoj skupnega učnega gradiva

(Andrew Potter, Emma Eklund)

Intelektualni cilj »Koncepta za razvoj skupnega učnega gradiva« je priskrbeti učiteljem koncept in nazorna navodila ter tudi nadaljnje ideje o aktiviranju učencev in pripravi materialov in učnih načrtov za učence. eTwinning je dobre primer, kako to storiti na večnacionalni ravni. Poleg tega intelektualnega cilja, se kot rezultat zagotovi skupni učni material. Koncept se uporablja in preizkuša v okviru učnih dejavnosti v Singnu, Stratfordu in Göteborgu.
Učenci bodo dejavni v okviru učnih ur in bodo imeli vlogo pri ocenjevanju za nadaljnjo uporabo. Svež pristop k poučevanju Shakespearja je zagotovljen s pomočjo učencev, ki razvijajo učno gradivo in tako živo prinašajo Shakespearjevi deli “Sen kresne noči” in “Vihar” njihovi generaciji. Učenci bodo učili in mentorirali uče ure, razvite učne načrte pa bodo lahko objavili na spletni strani Shakespeare Birthplace Trust, in sicer za potrebe drugih učencev in učiteljev. Gradiva se lahko tudi zberejo v knjižico, ki se jo razdeli v okviru dogodkov. Z uporabo sodobnih tehnologij so navodila na voljo tudi v video obliki. Učenci imajo velike priložnosti, da svoje spretnosti udejanjijo za “dobrodošlico in mentoriranje”, slednje bo bistvenega pomena za prihodnost Evrope.
Tehnologija k temu zelo pripomore, in sicer tu mislimo na srečanja na spletu, ob pomoči video tehnologije, kjer se lahko šole povežejo in se naučijo, kako spoznati nekoga v drugem jezikovnem okviru. V okviru projektnih ciljev bodo uporabljeni filmi, saj imajo slednje učenci radi, ker jih združujejo. Uporaba videoposnetka je možna tudi pozneje, ko starejši učenci mentorirajo mlajše vrstnike. Univerzalni jezik emotikonov se lahko uporablja tudi za interpretacijo nekaterih prizorov, slednje predstavlja komično in povezovalno pot v gradivu, saj bo vključilo vse navzoče ne glede na jezikovni profil. Ta praksa spodbuja njihovo državljansko zavest in pripomore k zagotavljanju projekta, saj bodo v slednjega vedno vpeti novi mladi učenci. Pomembno je tudi za njihov jezikovni razvoj, saj je razlaga, kako narediti nekaj, drugačna spretnost, ki zahteva, da mlada oseba popolnoma razume gradivo. Poleg tega bo to motiviralo učence, ki sodelujejo v projektu, pa tudi tiste, ki jih bodo mentorirali k bolj odprtemu in aktivnemu dostopu do Shakespearjevih del.

Uporaba tehnologije je tudi zelo demokratična v šolah, kjer lahko učenci spoznajo enako tehnologijo ne glede na ozadje in izkušnjo s tehnologijo kot delovnega in učnega orodja.
Učna dejavnost v Stratfordu je pomemben mejnik v tem intelektualnem cilju. V arhivih organizacije Shakespeare Birthplace Trust imajo učenci dostop do prevodov del “Sen kresne noči” in “Vihar” v maternem jeziku. To bodo združili v učno gradivo, ki ga razvijajo. Učna dejavnost je ključnega pomena za doseganje ciljev projekta.
Ker so bile Shakespearjeve igre napisane, da se jih igra in ne bere, bo eden od ključnih vidikov priprava predstave. Učenci bodo prevzeli delo direktorja. Izmenično bodo uprizorili prizore, pri čemer jim bodo dali lastno interpretacijo s poudarkom na položajih na odru in interpretacijo igralcev, ki bodo sodelovali v različnih vlogah, kar bo doseglo vrhunec v razpravi o zaslugah in problemih različnih produkcij. Projekt bo osredotočen na angleško različico Shakespearjeve igre, a ker je na voljo veliko prizorov v različnih jezikih, bodo učenci tudi podrobneje pregledali slednje, vključno z uprizoritvami v njihovem maternem jeziku in se tako osredinili na medkulturni in večjezični vidik. Ker imata obe šoli učence iz razširjenih kulturnih ozadij, bo mogoče preučiti besedišče iz različnih jezikov, vključno s tistimi, ki jih je prizadela begunska kriza.

Intelektualni cilj »Skupnega učnega gradiva« bo zajel sledeče točke:
• spodbujanje razvoja jezika in sposobnost širjenja pridobljenega znanja,
• spodbujanje učenja, ki se osredinja na učence,
• spodbujanje razumevanja večjezične raznolikosti in podobnosti,
• sprejemanje transkulturnosti kot vidika sodobnega življenja,
• razvijanje transnacionalnega strokovnega znanja,
• uporaba sodobnih tehnologij.

Intelektualni rezultat se razširja na portalu eTwinning in množičnih dogodkih za ciljne skupine in zainteresirane partnerje ter na spletnih straneh PH in SBT. Poleg tega sodelujoči partnerji s svojimi različnimi mrežami razširjajo izdelek v terciarnem izobraževanju, nadaljnjem izobraževanju učiteljev in izobraževalnih konferencah.