Ett interkulturellt och flerspråkigt lärande projekt

CultureShake använder sig av Shakespears pjäser som verktyg för att föra in flerspråkig undervisning i 2000-talets klassrum. Det här treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet har som mål att kombinera senaste forskningen inom flerspråkig pedagogik och interkulturell kommunikation för att integrera elever från olika kulturella och språkliga ursprung, inklusive nyanlända flyktingbarn.
Projektet finansierades av Erasmus Plus.

Om du vill veta mer om projektet, dess partners eller medverkande institutioner, kan du hitta våra profiler och bakgrund under sida Om oss. Alla CUSHA aktiviteter, såsom lärandeaktiviteter, gränsöverskridande projektmöten och spridning  av projektet finns listade under Aktiviteter och bilder finner du i Galleri. Under projektets gång kommer CultureShake att producera fritt tillgängliga Produkter, som t.ex en metodik-guide för lärare, ett nätbaserat lexikon, material för elevledd undervisning, en lärarmanual för flerspråkigt och transkulturellt  skolutbyte samt en modul för vidareutbildning av lärare.

Ett flygblad på engelska, svenska, tyska, slovenska. Finns även i en italiensk version.