Shakespeares Födelseplats stiftelse Storbritanien

The Shakespeare Birthplace Trust är en självständig välgörandeinrättning som förvaltar arvet efter den store Shakespeare på plats i Stratford-upon-Avon och förespråkar uppskattning och förståelse för Shakespeares verk, liv och tiden då han levde.

Historia

The Shakespeare Birthplace Trust bildades år 1847 då Shakespeares födelsehem köptes upp som nationellt minnesmärke. Stiftelsen förvaltar nu världens viktigaste arv efter Shakespeare – de fem vackert bevarade husen och trädgårdarna som är direkt knutna till Shakespeare och hans familj i Stratford-upon-Avon.
Tillsammans bildar de fem husen ett ikoniskt resmål i Storbritannien som dragit till sig besökare från hela jordklotet under århundraden. På en rundvandring av husen tas man idag på en naturlig resa genom hela Shakespeares liv. Från hans födelsehem i huset på Henley Street, till hans familjehem och eventuellt dödsbo på Shakespeare’s New Place.

Mer om Shakespeares familjehem

Samlingar i världsklass

I hjärtat av alla Shakespeares arv, förvaltar även stiftelsen världens största Shakespeare-relaterade bibliotek, museum med ett arkiv som är öppet för allmänheten vilket innehar över en miljon dokument, 55,000 böcker och 12,000 museum objekt. Vi vårdar även the Royal Shakespeare Company’s teaterarkiv, så väl som ett omfattande arkiv för Stratford-upon-Avon och South Warwickshire lokalhistoria som dateras tillbaka till 1100-talet.

Våra samlingar har blivit utsedda att vara av internationell betydelse. De är tillgängliga för allmänheten i våra historiska hem, via vår online katalog eller vid besök av läsrummet vid Shakespeare centret här i Stratford-upon-Avon.

Mer om våra samlingar

Lärande för alla

Stiftelsen driver ett i världsklass, prisvinnande program för formella och informella utbildningar och litteraturföreläsningar för att uppmuntra uppskattandet och lärandet utav Shakespeares verk. Programmet har som avsikt att utöka intresset för kunskap om Shakespeare på en internationell nivå. The Shakespeare Birthplace Trust är också högkvarter för the International Shakespeare Association vilken erbjuder möjligheter för individer och institutioner att föras samman för att vidare sprida kunskap om Shakespeare världen över.

Mer om lärande vid SBT

Forskning

Vi har anställda som aktivt forskar och bidrar till konferenser och event världen över. Vi fortsätter att producera nya publikationer och att engagera i akademiska debatter kring Shakespeares verk, liv och tid. The Shakespeare Birthplace Trust är även högkvarter för The International Shakespeare Association och spelar en aktiv roll under World Shakespeare Congress.

Mer om forskning vid SBT

Få reda på mer om vilka vi är och vad vi gör för att sprida Shakespeare till omvärlden i den här korta filmen:

CUSHA vid Shakespeare Birthplace Trust

Lärande och Deltagande teamet vid stiftelsen leder arbetet med Cultureshake-projektet. Lisa Peter, som är internationell föreläsare i Shakespeare-studier och expert på att undervisa Shakespeare till språkelever från hela världen, är projektledare for metodguiden Shakespeare in the 21st-Century Classroom och workshop-fasen i Stratford i september 2017.

I sin undervisning vid stiftelsen är Lisas främsta uppgift att ta hand om internationella grupper vars första språk inte är engelska. Hon specialiserar sig i översättningar och mottagandet av Shakespeare världen över. Lisa har lanserat en serie utbildningsmaterial för språklärande vid stiftelsen och för årsdagen år 2016 var hon med och utvecklade den massiva online öppningskursen
Exploring English: Shakespeare tillsammans med det brittiska konsulatet. Dessutom har Lisa medverkat till BBC Learning English series Shakespeare Speaks och hon har skrivit riktlinjer för Digital Theatre Plus. Lisa håller i vidareutbildning för språklärare vid stiftelsen och föreläser ofta vid internationella konferenser om ämnet Shakespeare och språklärande.


Nyheter

Överblick