Intellektuell produktion 4: Utbyte av kulturskakningar: En lärarhandbok för flerspråkiga och transkulturella skolutbyten

Intellektuell output 4, ”Att utbyta Culture Shakes: en lärarmanual för flerspråkiga och mångkulturella skolutbyten. Denna är skapad för lärare som förbereder skolutbyten med fokus på kultur- och språkinriktade inlärningsmål för inlärningsgrupper med olika modersmål. Denna manual är en färdig handbok med teoriguidade uppgifter som kan användas direkt för flerspråkiga och transkulturella skolutbyten. Hur kan en migrant med en kultur och ett modersmål annorlunda än den nationella kulturen och det officiella modersmålet bli en viktig del av ett skolutbyte och undvika att uteslutas?

Exchanging Culture Shakes – A Teacher Manual for Multilingual and Transcultural School Exchanges
Austausch im Mix der Kulturen – Handreichungen für mehrsprachige und transkulturelle Schüleraustausche
Culture Shake utbyte – En lärarhandledning för flerspråkiga och mångkulturella skolutbyten
Kulturološka izmenjava Culture Shakes – Priročnik za učitelje za večjezične in transkulturne šolske izmenjava
Scambio culturale Culture Shakes – Manuale per insgnanti per scambi scolastici multilingue e transculturali

Brochure

Exchanging Culture Shakes – A Teacher Manual for Multilingual and Transcultural School Exchanges
Austausch im Mix der Kulturen – Handreichungen für mehrsprachige und transkulturelle Schüleraustausche
Culture Shake utbyte – En lärarhandledning för flerspråkiga och mångkulturella skolutbyten
Kulturološka izmenjava Culture Shakes – Priročnik za učitelje za večjezične in transkulturne šolske izmenjava
Scambio culturale Culture Shakes – Manuale per insgnanti per scambi scolastici multilingue e transculturali

Geocaches

Geocache ”Fairies Singen”, Singen
Geocache ”Island Walk”, Stratford-upon-Avon
Geocache ”Our Heritage: Where the past meets the future”, Gothenburg
Result of Group 1 for virtual cache in Gothenburg (Video)
Result of Group 2 for virtual cache in Gothenburg (Picture)
Result of Group 3 for virtual cache in Gothenburg (Picture 1)
Result of Group 3 for virtual cache in Gothenburg (Picture 2)
Result of Group 3 for virtual cache in Gothenburg (Picture 3)

Ytterligare media

Bokpublikation

Forskningsuppsatser inom ramen för IO 4

Jessica Deißler, Applying the Erasmus+ project CultureShake to primary school education – through the example of a geocache, Karlsruhe 2019.
Jessica Hoffner, School and Refugees in Europe, Karlsruhe 2019.

Nyheter

Överblick