Intellektuell produktion 4: Utbyte av kulturskakningar: En lärarhandbok för flerspråkiga och transkulturella skolutbyten

Intellektuell output 4, ”Att utbyta Culture Shakes: en lärarmanual för flerspråkiga och mångkulturella skolutbyten. Denna är skapad för lärare som förbereder skolutbyten med fokus på kultur- och språkinriktade inlärningsmål för inlärningsgrupper med olika modersmål. Denna manual är en färdig handbok med teoriguidade uppgifter som kan användas direkt för flerspråkiga och transkulturella skolutbyten. Hur kan en migrant med en kultur och ett modersmål annorlunda än den nationella kulturen och det officiella modersmålet bli en viktig del av ett skolutbyte och undvika att uteslutas?


Nyheter

Överblick