STIFTELSEN THE ENGLISH SCHOOL GOTHENBURG

Stiftelsen The English School Gothenburg, ESG, ligger i västra Göteborg och flyttade till sin nuvarande plats under tidigt 90-tal. Skolan har nyligen byggts ut och renoverats för att erbjuda en modern läromiljö med all den senaste teknologin. Vi är en svensk kommunal friskola vilket innebär att vi är självständiga samtidigt som vi följer den svenska skollagen och läroplanen. Skolan är statligt bemedlad med skolpeng från kommunen och eleverna betalar inga avgifter.

ESG är en liten och familjär skola. Barnen kan börja hos oss redan när de är tre år och stanna tills de är sexton. Det är upp till 44 elever per årsgrupp, delade på två klasser á 22 elever per klass, vilket innebär att personalen känner alla eleverna mycket väl. Skolan når mycket goda akademiska resultat vilket reflekterar det hårda arbete som utgörs av elever och personal samt den goda studiemiljö och motivation som genomsyrar verksamheten. När eleverna lämnar skolan efter år 9 visar de utomordentlig styrka i det engelska språket men även goda kunskaper i svenska samt ytterligare ett tredje språk. Vårt mål är att alla våra elever ska bli tvåspråkiga och ha möjlighet att i framtiden studera och arbeta i både svensktalande och engelsktalande kulturer. Vi ser också till att ge våra elever mycket god studievana för att lyckas i framtida studier.

Skolans familjer härstammar från hela världen. Vi har personal som representerar minst 20 olika nationaliteter och bland elevernas familjer finns över 40 olika nationaliteter och språkbakgrunder. Detta ger oss en hälsosam blandning av kultur och religion som vi tycker fungerar utmärkt!

Mer om ESG

CUSHA på ESG

Tolv stycken elever från årskurs 6 vid The English School Gothenburg deltar i ett utbyte med Freidrich Wöhler Gymnasium i Singen, Tyskland. Inom CUSHA projektet ansvarar ESG för workshop-fasen som äger rum i Göteborg under höstterminen 2018, samt för att sammanställa undervisningsmaterial från projektet.
ESGs CUSHA-team består utav Andrew Potter (rektor på ESG, projektadministration), Vivian Hunt (IT-ansvarig), Clare Skoglund (Förstelärare) och Chloe Bye (lärare).


Nyheter

Överblick