Flergenerande Event vid English School Gothenburg, 2/5 2019

Multiplikatorevenemanget vid ESG ägde rum i Göteborg den 2 maj 2019. Evenemanget organiserades för att informera lärare i området om de intellektuella utgångarna från KulturShake-projektet.

ESG är ledaren för den intellektuella utgången på läromedel. Så detta var ett mycket speciellt tillfälle att blanda sig med medförfattarna, eleverna på ESG. Studenterna utvecklade läromedel för andra studenter. Under inlärningsaktiviteterna i Singen, Stratford-upon-Avon och Göteborg samlade de idéer och metoder för sina produkter.

Inte bara för att presentera teori utan också för att implementera den tillhandahöll de sina tolkningar av The Tempest och A Midsummer Night´s Dream.
ESG tog cirka 23 9-åriga studenter och de korta versionerna av Shakespeare-skådespelarna. De mentorerades och instruerades av de 15 och 16-åriga studenterna som redan var bekanta med pjäsen. De uppträdde för en inbjuden publik. Deras föräldrar älskade att se dem uppträda och de älskade att bli riktade av de äldre studenterna, en stor motgift mot rädsla för äldre studenter. Barnen har många språk men föräldrarna blev imponerade av att de här spelade på ett annat språk, Shakespearean engelska.

Vi hade några bra feedback från de äldre studenterna.

Student 1
”Jag lärde mig folk som jag förmodligen inte skulle ha lärt känna på annat sätt och jag tror att det stärkte banden mellan våra årgrupper. Jag vet att några av barnen tyckte mycket om sina linjer och roller. Jag tror också att de gillade att visa prestandan för sina föräldrar. Jag skulle gärna vilja direkt igen. Jag var nöjd med det slutliga resultatet.”

Student 2
”Jag gillade att arbeta med barnen och lära dem de saker som jag lärde mig när jag gjorde CUSHA-projektet. Jag tyckte också att det var roligt att utveckla pjäsen från början och se mina idéer komma till liv. Jag älskade också att alla (inklusive de andra eleverna i skolan) gillade föreställningarna och uppskattade vårt hårda arbete.”

Vill du regissera igen?
”Defenitivt Ja. Det var jättekul och det var fantastiskt att arbeta med barnen.”

Student 3
”Jag tycker att det bästa med det lilla projektet var att allt detta har tagit mycket teamarbete och delning. Alla var tvungna att arbeta med alla och det har lett till att vi lär känna varandra, alla yngre studenter, äldre och till och med lärare. Jag tror att de yngre studenterna har kunnat hitta en förebild eller någon att se upp till från seniorerna. Alla seniorer var ansvariga och gav ett gott exempel för de yngre studenterna, vilket jag tycker är viktigt.”

Vill du regissera igen?
”Ja, jag tyckte det var intressant och roligt. Jag skulle gärna vilja göra det igen.”

Multiplier Event Invitation Flyer

lier Programme


Nyheter

Överblick