Kick-Off Möte vid Univeritetet för Utbildning i Karlsruhe, Tyskland, 12-14/12/2016

Vid starten av “Cultureshake”-projektet möttes konsortiumet för sitt första planeringsmöte vid universitetet för utbildning i Karlsruhe. Parters från de fyra länderna träffades och diskuterade följande punkter:

  • Kvalitetsförvaltning
  • Förvaltande
  • Spridningsstrategier
  • Övervakningsstrategier
  • Samordning av projektaktiviteter
  • Modell för förvaltning av intressenter
  • Planering av de kommande transnationella mötena 2 till 5
  • Organisation och planering av lärandeaktiviteter 1 och 2

Från projektets början har externa experter konsulterats på dessa punkter och deras expertis blandades med konsortiumets diskussioner. Ms Görke från EU research office vid Universitetet för utbildning Baden-Wuerttemberg bidrog med en presentation om projectförvaltning inom ERASMUS+ vilken följdes upp med frågor från konsortiumet. Ms Görke, Ms Grassler och Ms Steiger bildar ett team av konsulter för projektförvaltning.
Konsortiumet tänker integrera projektets intressenter på plats under projektets möten och därför presenterade sig några studenter och representanter från den internationella avdelningen vid universitetet för utbildning i Karlruhe. Baserat på en presentation utav Ms Brandt, chef för den internationella avdelningen, Ms Friedl, ansvarig för internationellt utbyte, planerades och diskuterades spridningsaktiviteter och strategier. Ariane Ros och Anna-Katarina Schmitz, studenter vid Universitetet för Utbildning, Karlsruhe, bildar en speciell grupp för studenter på den interna plattformen Stud.IP, så att studenter kan deltaga i projektet och följa upp projektet genom att använda lärandematerial som framställts under ”Cultureshake”.
”Cultureshake” är även en levande del av universitet tackvare en skylt som sitter uppe för beskådande i entrén till student- och servicecentret. Här kan skylten beskådas av studenter, anställda och besökare till universitetet.

Efter intensiva arbetsdagar upptogs kvällarna av sociala event där projektparterna kunde utvidga sina kontakter och lära sig mer om sina respektive länder. Till exempel, en utav kvällarna gick alla deltagarna till den traditionella julmarknaden i Karlsruhe för att “Awake the pert and nimble spirit of mirth” (A Midsummer Night’s Dream, Act 1, Scene 1).


Nyheter

Överblick