Intellektuell produktion 1: Metodguide för lärare: Shakespeare i 2000-talets klassrum

Intellektuell output 1, ”Metodguide för lärare: Shakespeare i 2000-talets klassrum”. Denna har skapats för lärare som vill inkludera Shakespeare i sin språkundervisning eller i sitt flerspråkiga klassrum, men som kanske inte helt behärskar hur man börjar med detta. Denna metodguide klargör varför det är av högt värde att ”göra Shakespeare” med språkelever och hur alla elever kan vinna på detta, även de med flerspråkig bakgrund.


Nyheter

Överblick