Intellektuell produktion 1: Metodguide för lärare: Shakespeare i 2000-talets klassrum

Intellektuell output 1, ”Metodguide för lärare: Shakespeare i 2000-talets klassrum”. Denna har skapats för lärare som vill inkludera Shakespeare i sin språkundervisning eller i sitt flerspråkiga klassrum, men som kanske inte helt behärskar hur man börjar med detta. Denna metodguide klargör varför det är av högt värde att ”göra Shakespeare” med språkelever och hur alla elever kan vinna på detta, även de med flerspråkig bakgrund.

Shakespeare in the 21st-Century Classroom – A Method Guide
Shakespeare im Unterricht des 21. Jahrhunderts – Ein Methodenkompendium für Lehrer
Shakespeare i 2000-talets klassrum – En metodguide för lärare
Shakespeare v učilnici 21. stoletja – Priročnik za učitelje

Klassrumsaktiviteter

Rehearsing in Shakespeare’s Theatre – Cue Scripts
A Midsummer Night’s Dream – Soundscape
A Midsummer Night’s Dream – Magical Creatures
A Midsummer Night’s Dream – Language Politics
A Midsummer Night’s Dream – Fairy Battle
A Midsummer Night’s Dream – Cue Script Demetrius and Helena
The Tempest – You Taught Me Language
The Tempest – Home and Exile

Nyheter

Överblick