Intellektuell produktion 1: Metodguide för lärare: Shakespeare i 2000-talets klassrum

Intellektuell produktion 1:
Metodguide för lärare: Shakespeare i 2000-talets klassrum

Ett intellektuellt utfall av CUSHA-projektet kommer att vara en metodguide för lärare som skulle vilja inkludera Shakespeare i sin språkundervisning eller i sitt flerspråkiga klassrum, men som inte vet riktigt hur de ska börja med detta. Denna metodguide kommer att klargöra hur det kan vara värdefullt för språklärare att använda sig av Shakespeare i sin undervisning och hur alla elever kan dra nytta av det, inklusive elever från invandrarbakgrund.

Utbildningsuniversitetet Karlsruhe kommer att medförfatta denna metodguide med en översikt över och en kort introduktion till flerspråkig didaktik för att göra det möjligt för lärare att identifiera fördelarna med flerspråkighet i sina klassrum och göra det mesta av elevernas talanger, förbättra integrationen och underlätta jämställdhet mellan eleverna.

I anslutning till pjäserna som behandlas i CUSHA-projektet kommer vi att lyfta fram lämpligt innehåll och framgångsrika metoder för att undervisa Shakespeare till språkelever: vilka ämnen och teman kan jag fokusera på i min undervisning? Vilka är de viktigaste ögonblicken i pjäsen som kräver mer uppmärksamhet, hur kan jag få mina elever att förstå och uppskatta Shakespeares språk samt hans karaktärer och teman? Hur kan jag tänka på läs- och uttalsövningar som ger mina elever det nödvändiga självförtroendet att engagera sig i dessa texter? Hur stimulerar jag bakgrundsforskning och presentationen av resultat som kan betona relevansen av Shakespeares ämnen till 2000-talet (till exempel erfarenhet av exil och förlust, ilska och hämnd i The Tempest)?

Ett tredje steg kommer sedan att kombinera dessa fynd med resultaten från workshopfasen och förberedande arbetet i respektive skolor: hur har utforskningen av Shakespeares lek och språk ökat läskunnighet och främjat integrering av migrerande elever i det flerspråkiga klassrummet? Vilka är lärdomarna, var är ytterligare forskning nödvändig?

En metodvägledning av detta slag som samlar, utvärderar och sätter nuvarande teater- och Shakespeare-pedagogik i kontakt med spetskompetens om flerspråkighet i klassrummet är inte tillgänglig för tillfället, även om lärare i hela Europa står inför en alltmer kulturell och språkligt heterogen undervisningsmiljö. Shakespeare som världsförfattare, vars historier ”fungerar” i väldigt olika kulturella sammanhang, blir ett verktyg för att engagera elever från olika länder och kulturer att utforska tillsammans vad de har gemensamt och vad det innebär att arbeta i flerspråkiga sammanhang och hur de kan uttrycka sig själva på verbala och icke-verbala sätt genom drama.

Denna metodguide kommer att vara fritt tillgänglig som en digital resurs på samma webbplats som de undervisningsresurser som utvecklats under projektets gång, Teaching Shakespeare Around the World. Shakespeare Birthplace Trust kommer att ta ledningen för denna intellektuella produktion och kombinera sin beprövade kompetens inom att undervisa Shakespeare till språkelever med projektets mål att använda Shakespeare som ett verktyg för integration och ökad kulturförståelse mellan elever med olika bakgrund. Shakespeare Birthplace Trust är den enda Shakespeare-organisationen i Storbritannien som erbjuder utbildningsprodukter speciellt riktade till språkelever och är därför i ett utmärkt läge att använda sin erfarenhet inom detta område för att övervaka produktionen av denna metodguide. Shakespeare Birthplace Trust kan ta till vara på många års erfaranhet av att undervisa Shakespeare till språklärare från hela världen och undervisningsteamet är känt för sin ständigt höga kvalitet på leverans i kombination med ett engagerande sätt att dela entusiasm för Shakespeares verk och liv. Under de senaste åren har de framgångsrikt samarbetat med stora aktörer inom språkundervisningen i Storbritannien, såsom British Council och BBC World Service, för att utveckla och leverera utbildningsprogram för språklärare. Biblioteket och arkivhuset är en av världens största och viktigaste Shakespeare-samlingen, med över 1 miljon dokument, 55 000 böcker och 12 000 museiobjekt. Så sällsynt och ovärderlig är samlingen, att den har blivit utsedd för att vara av internationell betydelse, så den rikedom och betydelse av information som eleverna kommer att få ta del av under det här projektet är unikt.

Utöver de undervisningsresurser som kommer att utvecklas av den The English School i Göteborg och kompletterar dem, kommer denna metodguide att erbjuda stöd till lärare internationellt som vill presentera Shakespeare för sina språkelever och som i allt högre grad konfronteras med flerspråkiga klassrumsmiljöer.