Universitet för utbildning, Karlsruhe

Universitet för utbildning i Karlsruhe är ett utav sex universitet för utbildning i staten Baden-Wuerttemberg. Universitet för utbildning i Karlsruhe har ett särskild upplägg vilket bara finns i Baden-Wuerttemberg. Utöver att erbjuda lärarutbildning har universitet dessutom forskarutbildningar. Studenter som vill bli lärare i de lärgre åldrarna, grundskolans senare år samt olika typer av gymnasieutbildningar har nytta av integrationen av pedagogisk vetenskap, didaktik och verksamhetsförlagd utbildning (praktik) under sina studier. En utav Karlsruhe Universitets speciella profiler är The European Teacher Course (europeisk lärarutbildning) som har funnits här sedan 1999.

Vår historia

År 1757 etablerades den första utbildningen och examinationen för lärare i Karlsruhe. År 1768 bildades ett skolseminarie på ”Kaiserstrasse”. År 1807 revs byggnaden och återbyggdes år 1823 på ”Markgrafenstrasse 48”, nära ”Rondellplatz” under direktiv av Wilhelm Heinrich Katz (1763-1851) och under pedagogiskt ledarskap av Pestalozzi-studenten Wilhelm Stern (1792-1873). Senare blev det obligatoriskt för alla protestanta lärarkandidater att besöka läroseminariet. Efter många flyttar blev slutligen ”Bismarckstrasse 10” hem för institutionen år 1870 och är så än idag.
Mellan år 1931 och 1934 var instituationen nedlagd pågrund av för låg efterfrågan av lärare. Byggnaden på ”Bismarckstrasse 10” förstördes 1944 och återuppbyggdes år 1957. År 1958 började utvecklingen mot att bli ett universitet: den 29e maj, 1962 beviljades universitet och Universitet för utbildning i Karlsruhe godkändes av den statliga regeringen år 1965.

Mer om historien

 

Internationalisiering

År 2012 beslutade senaten för Karlsruhe utbildnings universitet om en internationaliseringsstrategi. Strategin syftar till en kvalitativ utveckling av universitetet.


Läs mer om internationaliseringen

 

CUSHA vid Utbildningsuniversitetet, Karlsruhe.

Erasmus + -projektet samordnas av utbildningsuniversitetet Karlsruhe. Projektledaren Dr Annette Deschner kontrollerar projektledningen och arbetar innehållsrelaterat i projektet inom kultur och flerspråkig didaktik.

Dr Annette Deschner arbetar vid Institutet för tvärvetenskaplig samhällsvetenskap. Hennes forskningsområden är CLIL (innehåll och språkintegrerat lärande), flerspråkig didaktik och kulturstudier.

 


Nyheter

Överblick