Produkter

Under projektets gång kommer CultureShake skapa fritt tillgängliga produkter. Dessa produkter kommer successivt laddas upp på den här sida och vara tillgängliga för Nedladdning. Produkterna finns också på SBT: s webbplats.

Detta gäller för de följande fem intellektuella produktioner:

  1. Metodik-guide för lärare: Shakespeare i 2000-talets klassrum. (Lisa Peter, SBT)
  2. CUSHA nätbaserat lexikon. (Dr. Mojca Kampara, UP)
  3. Koncept för utveckling av elevledd undervisning. (Andrew Potter, ESG)
  4. Utbyte av kulturella skakningar: En lärarmanual för flerspråkiga och transkulturella skolutbyten. (Dr. Anette Deschner, PH)
  5. Modul för vidareutbildning av lärare. (Hildi Rieger, FWG)

Nyheter

Överblick