Produkter

Under projektets gång kommer CultureShake skapa fritt tillgängliga produkter. Dessa produkter kommer successivt laddas upp på den här sida och vara tillgängliga för Nedladdning. Detta gäller för de följande fem intellektuella produktioner:

  1. Metodik-guide för lärare: Shakespeare i 2000-talets klassrum. (Lisa Peter, SBT)
  2. CUSHA nätbaserat lexikon. (Dr. Mojca Kampara, UP)
  3. Koncept för utveckling av elevledd undervisning. (Andrew Potter, ESG)
  4. Utbyte av kulturella skakningar: En lärarmanual för flerspråkiga och transkulturella skolutbyten. (Dr. Anette Deschner, PH)
  5. Modul för vidareutbildning av lärare. (Hildi Rieger, FWG)

Nyheter

Överblick