Europeiska året för kulturarv 2018

CultureShake har tilldelats Europeiska året för kulturarv

Jag ville bara packa mina väskor igen för att tillbringa en vecka med våra flerspråkiga studenter från Tyskland och Sverige, som har arbetat med Trust på två Shakespeare-skådespelar sedan 2016, då de stora nyheterna kom att vår KulturShake-projektvecka sammanföll med den europeiska Årets kulturarvsmärke tilldelades av Europeiska kommissionen.

Syftet med Europeiska året för kulturarv är att uppmuntra fler människor att upptäcka och engagera sig i Europas kulturarv och att stärka deras känsla av att tillhöra ett gemensamt europeiskt område. Årets motto är ”Vårt arv: där det förflutna möter framtiden”. Detta passar mycket bra med vårt EU-finansierade inlärningsprojekt, som fokuserar på att integrera flerspråkighet i lärande om gemensamt kulturarv.

Lisa Peter


Nyheter

Överblick