Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen

Friedrich-Wöhler-Gymnasium är en högstadie- och gymnasieskola i södra Baden-Wurttemberg regionen i Tyskland. Skolan som har en språk- och naturkunskapsprofil grundades 1972. Ända från starten har skolan fokuserat på elevorienterad undervisning och genomfört nya undervisningsmetoder. I dagsläget, håller skolan fast vid dessa fokus och är i konstant utveckling mot ett ökat internationellt och omfattande undervisningsfokus. Skolan har 110 lärare och 1200 elever från spridda bakgrunder. Omkring 25% utav eleverna har invandrarbakgrund.

Mer om FWG Singen

Språk och internationellt utbyte

En tvåspråkig gren introducerades 1998, och var då den första i hela staten, vilken snart följdes upp med ytterligare en då efterfrågan var mycket stor. Idag hålls tvåspråkig undervisning flera ämnen såsom, historia, biologi, samhällskunskap och geografi. Den tvåspråkiga undervisningen leds av personal som är utbildade engagerade i utvecklingen av CLIL på statlig nivå. Dessa lärare har fokuserat på tvåspråkig undervisning under sin lärarutbildning. Skolan har ett internationellt och lingvistiskt fokus där italienska är det tredje språket på språkprofilen, utöver tyska och engelska. Det internationella fokuset styrks av elev- och lärarutbyten med skolor i Ballarat (Australien), Fontenay-le-Comte (Frankrike) och Viadana/Empoli (Italien).
Gymnasieelever som utmärker sig i ett främmande språk kan delta i specifika förberedande klasser för att göra DELF eller CAE examinationer i franska eller engelska.
Skolan har ett eget bibliotek med en antälld bibliotekarie och erbjuder ett brett utbud av internationell literatur i samarbete med lärare, lokala bokhandlare och andra bibliotek. Som pricken över i:et har skolan ett engelskspråkigt debatt-lag som tävlar på nationell nivå.

”Världsklass”

Flyktingar och elever som nyligen anlänt till Tyskland går i en såkallad ”Weltklasse” (världsklass) vid sidan av de vanliga lektionerna. Där får eleverna språkträning, individuellt eller i grupp, utav två Tyska som andra språks-lärare. Målet är att fullt integrera eleverna i de ordinarie klasserna så fort och varsamt som möjligt. För tillfället är det 17 elever i världsklassen (från bl.a. Syrien, Pakistan och Kamerun), men klassen växer hela tiden.

CUSHA på FWG

Tolv elever i år 8 och 9 på FWG deltar i ett utbyte med elever från Stiftelsen The English School Gothenburg. Inom CUSHA projektet är FWG ansvariga för att hålla i en workshop vecka i Singen (våren 2017) och för en modul om vidareutbildning för lärare.
FWGs projektteam består av Hildegard Rieger (projektledare, lärare, lärarutbildare, administrationskonsult).


Nyheter

Överblick