Gothenburg, 23/09 – 29/09/2018

Den tredje CultureShake aktiviteten vid The English School Gothenburg ägde rum från 23/9 till 29/9/2018.

EU-kommisionen belönade denna aktivitet med The European Year of Culture Heritage label.

Mål

Inlärningsaktivitetens mål var att forsätta att arbeta på projektets produkter och slutföra den intellektuella måluppfyllelsen med elevernas medverkan. Detta blev den kulminerande aktiviteten i en serie av tidigare genomförda aktiviteter i Singen och Stratford. Efter att ha reflekterat över input och erfarenheter från aktiviteten i Stratford, diskuterade och reflekterade elever vid det sista face-to-face mötet över hur man bäst kan integrera de utvecklade metoderna i sitt “kamrat-undervisnings material”. Undervisningsmaterialet som utvecklades efter den andra inlärningsaktiviteten i Stratford testades I klassrummet före aktiviteten i Göteborg. Det fundamentala målet med denna undervisningsaktivitet var att involvera elever i samverkande skrivövningar, att därefter gå igenom sitt arbete, revidera det, och att slutligen editera det tillsammans med experter, elever och lärare till ett sista utkast av kamratundervisningsmaterialet.

Projektmål inom denna inlärningsaktivitet

  • att främja språkinlärning och lingvistisk mångfald
  • främja flerspråkighet
  • Utveckla den europeiska dimensionen av utbildning särskilt genom ett flerspråkigt fokus
  • Främja den interkulturella inlärningen och öppna möjligheter för transkulturella tankesätt
  • Stötta rörlighet mellan lärare och studenter/elever

Konceptinnehåll

Konceptets innehåll följer beskrivningen av aktivitet C1 i Singen. För denna aktivitet blev det dessutom möjligt för en flyktingelev att få resetillstånd. I detta fall fick konceptinnehållet liv eftersom flyktingeleven inte kände sig annorliuna eftersom miljön i Sverige var mycket mångkulturell.

Förberedelser: Projektetes partners hade förplanerat denna veckas aktivitet två år i förväg redan under kontraktets initiering. Sedan projektets officiella start 01/09/2016 specificerades konceptet ytterligare samtidigt som det utvärderades och utvidgades. Diskussioner med ledarna för de olika work-shop-aktiviteterna och kartläggning av miljön för de extra inlärningsaktiviteterna ägde rum under förberedelser i Göteborg. Detta under det tredje transnationella projektmötet från 15/5 till 17/05/2018.

Deltagare

Elever och lärare vid Stiftelsen English School of Gothenburg (ESG) I Sverige tog emot elever från Friedrich-Wöhler Gymnasium (FWG). Inlärningsaktiviteterna stöttades akademiskt av Dr. Annette Deschner (University of Education, Karlsruhe), Dr. Mojca Kompara (Primorska University Koper i Slovenia) och Lisa Peter (handledare vid the Shakespeare Birthplace Trust Stratford, UK).

Följande aktiviteter ägde rum under veckan.

Söndag, 23/9 2018
Aktiviteten började med en resdag under söndagen. På grund av stormigt väder var alla flyg försenade, vilket satte tonen för vårt sju dagar långa arbete med fokus på “The Tempest”.

Måndag, 24/9 2018
På måndagmorgonen anlände vi till ESG och välkomnades varmt av rektorn Mr Potter. Elever från klass 8 visade runt gästeleverna på skolan. Efter detta första möte fortsatte eleverna sitt arbete med CUSHA online-ordboken. Vid lunch minglade vi med skolans övriga elever och åt en god lunch tillsammans i skolmatsalen. Eftermiddagens workshop tillägnades grupparbete med kamratundervisning. Vid Göteborgsaktivitetens början analyserade eleverna utvärderingarna från de testade undervisningsmaterialen från lektioner. Senare på eftermiddagen hämtades eleverna av sina värdfamiljer och åkte på en kvällsaktivitet. Konsortiet träffades för ett adminitrationsmöte.

Tisdag 25/9 2018
Tisdagmorgonen började med att vi prövade materialet som vi utvecklat så långt. Elever från klass 3 var lyckliga över att undervisas av sina äldre skolkamrater. Under eftermiddagen utvärderades kamrataktiviteten och nästa kamratundervisningsmoment planerades. Som kvällsaktivitet genomfördes den virtuella geocacheaktiviteten “Vårt kulturarv: Där det förflutna möter framtiden” – detta med koppling till 2018 som “EU:s år för kulturellt arv” och till att vi belönats med the European Heritage Label för denna aktivitet. EU-kommissionen beslutade att tilldela The European Heritage Label till Cultureshakes tredje undervisningsaktivitet. Den flerspråkiga Geocache-aktiviteten som bygger på kopplingen mellan Shakespeare och Göteborg´s nutid och förflutna bidrog till European Heritage Labels idé.

Onsdag, 26 september 2018
Morgonen började med en övning utifrån Boal´s “Theatre of the Oppressed” (mer information om Boal och detta prjekt kan finnas i den intellektuella outputdelen 4). Denna filmades för e-twinning seminarier och webinarium för vidare utbildning av lärare in den intellektuella outputdelen 5. Denna del följdes av ett moment om Cushas Onlineordbok. På eftermiddagen editerade eleverna produkterna av den virtuella cachen och laddade upp dem på nätet. Kvällsaktiviteter för elever organiserades av värdfamiljerna och konsortiet fick en oförglömlig guidetur I Göteborgs botaniska trädgård.

Torsdag, 27 September 2018
Under torsdagen bjöds vi in för att visa, testa och diskutera våra intellektuella produkter vid Öckerö Seglande Gymnasieskola – en Cushadeltagarskola på gymnasienivå för elever I åldrarna 16 – 19. Detta gav oss möjlighet att testa olika material från våra intellektuella outputs 1, 3 och 4 med äldre elever från en annan skoltyp.
Under morgonen utvärderades aktiviteterna från de tidigare dagarna med eleverna. Med detta som grund planerades sedan aktiviteter för eftermiddagen på Öckerö. Petra Hultén, vår projektintressent och tysklärare vid skolan, välkomnade oss och presenterade “skolan under segel” för oss. Därefter fördjupade Cushaeleverna och experterna Öckerös elever i Cultureshakes intellektuella produkter. Elever och lärare från Öckerö Seglande Gymnasieskola gav positive feedback på projektets produkter; inledningsvis var det didaktiska tillvägagångssättet och ämnet mycket nytt för dem, men efter mer information sade de att de kunde koppla till ämnet och metoderna.

Fredag, 28/9 2018
Feedback från Öckerö diskuterades och utvärderades. Eleverna arbetade in responsen i kamratundervisningsmaterialet. Detta följde samma process som under den tidigare delen av veckan; elever handleddes i första hand av experter från Shakespeare Birthplace Trust, University of Education Karlsruhe och Primorska University – de intellektuella produkternas ledare, men även av övriga lärare.

På eftermiddagen träffade alla CUSHA-studenter år 8-studenter för att bowla. På kvällen blev alla inbjudna till en avskedsfest i ett av värdfamiljens hem.

Lördag, 20/9 2018
Lördagen var vår avresedag:

“Aktörerna, som jag har sagt dej, var anda alla och löstes upp i luft, i tunn luft med ens” (The Tempest 4.1.148-150).


Nyheter

Överblick