Singen, 08/05 – 12/05/2017

Den första CultureShake utbildningsaktiviteten ägde rum vid Freidrich-Wöhler Gymnasium i Singen, 08/05/2017 till 12/05/2017.

Mål

Målet med denna aktivitet är att gemensamt bearbeta, använda och utvärdera produkterna som skapats så långt under projektet. Produkterna ifråga är relevanta för två av Shakespeares verk; A Midsummer Night’s Dream och The Tempest. Denna aktivitet fokuserar på A Midsummer Night’s Dream.

Projektmål för utbildningsaktiviteten

  • att främja språklig kompetens
  • att främja flerspråkighet
  • att utveckla den europeiska dimensionen av utbildning genom att fokusera på flerspråkighet
  • att öppna för tillgång för interkulturella koncept med grund i transkulturell inlärning
  • att stödja mobilitet för lärare och studenter

Innehållsligt koncept

Studenter med flyktingbakgrund deltar i detta projekt och ska inte göras undantag för eller särbehandlas, även om exempelvis deras asylsökande hindrar dem från att resa. Vårt koncept är inte grundat på kulturell mångfald och syftar inte till att skapa interkulturella övningar. Istället arbetar det på att lägga grunden för kulturell och språklig hybridisering, och därmed att stärka transkulturella vanor. Av denna orsak framhäver detta projekt olikheter där det blir nödvändigt. När så är möjligt kommer dessa punkter att syfta till det aktuella folkets individuella kultur.

Förberedelser: Veckans aktiviteter hade redan planerats i förväg i takt med projektparternas kontraktsupprättande. Sedan projektets officiella start 01/09/2016 hade konceptet detaljplanerats, utvärderats och utvidgats vidare.

Deltagare

Elever från Stiftelsen English School of Gothenburg (ESG) i Sverige och elever från Friedrich-Wöhler Gymnasium (FWG). Eleverna från ESG leddes av sina lärare Chloe Bye och Clare Skoglund. FWG:s organization styrdes av Yannick Kuch och Dr. Simone Paulun, Anna Räuber och Hildi Rieger. Aktiviteterna stöttades akademiskt av Dr Annette Deschner ((University of Education, Karlsruhe), Dr. Mojca Kompara (Primorska University Koper i Slovenia) och Lisa Peter (föreläsare vid the Shakespeare Birthplace Trust Stratford, UK).

 

Följande aktiviteter ägde rum under veckan.

Måndag, 8 Maj 2017

Studenterna kände redan varandra genom andra aktiviteter på eTwinning och hade haft kontakt via email och meddelanden. Inom projektet skulle de arbeta tillsammans i transnationella skollag. Lagen utforskade skolbyggnaden under inledningen av sin vistelse. Skolans rector, Sabine Beck, välkomnade gästerna från Europa i personalrummet. Där kunde undervisningsenheten och gästerna också samtala.

 

Den första workshoppen handlade om ämnet språkbiografi (se produkterna: Intellektuell output 4). Vid projektets inledning skapade studenterna en språkmatris för användning till detta. I denna matris sammanställde man särdrag från sina modersmål och inlärda främmande språk. Språkbiografin lockade fram språk som inte kunde upptäckas i matrisen eftersom studenterna inte lyssnat på dem. Detta som en meditativ övning för att öka språkmedvetenhet. Hazaragi, en persisk dialekt, dök upp som ett modersmål i en teckning av en elevs hjärta. Eleven hade inte listat sitt modersmål innan då det inte är ett officiellt språk. Studenterna från Afghanistan och Syrien med flyktingbakgrund tog sig med tvekan an uppgiften. I övningens slutfas kom det fram att dessa studenter inte var vana vid att tala om sina modersmål.

Efter detta uttryckte studenterna med flyktingbakgrund en mycket positiv attityd till övningen, eftersom de kunde betrakta sig själva som normala i sammanhanget. De såg inte övningen som något som skapats med sikte på flyktingar, eller med sig själva i särskild position i den, utan snarare som en organisk del av projektets gemenskap. Detta är också CultureShakes fundamentala målsättning; att sända ett budskap om normalisering i kulturell hybridisering och att skapa material och visioner för en samexistens som sträcker sig bortom CultureShake och når ut i det vardagliga skollivet. Detta genom att visa hur en fussion av språk och kulturer kan vara normal. Som ett exempel; Persiska är på det ena sättet ett modersmål för ett flyktingbarn men på ett annat sätt modersmål för en helt “normal” elev på ESG i Sverige. Språkbiografierna avslöjade många olika variationer inom språk hos eleverna vid FWG. För flyktingbarnen blev detta en väg närmare normalitet medan det för de lokala barnen skapade mer internationalitet. FWGs bibliotikarie Mrs Barnhardt hjälpte till vid övningens genomförande när hon tog hand om planscherna för språkbiografierna och välkomnad oss i biblioteket. Detta gav ett varmt och välkomnande arbetsutrymme med en underbar utsikt över Hohentwiel.

Efter denna kumulativa upplevelse i en workshopatmosfär gavs en mer vetenskaplig introduktion till Shakespeare. Då studenterna redan var förberedda på innehållet kunde de delta i den interaktiva presentationen genom att ställa frågor. Presentationen hade som mål att gee n introduktion till Shakespeares liv och verk och överbrygga klyftan mellan kamratundervisning och videoworkshop. En central aspekt var nedmonteringen av den utbredda uppfattningen om att Shakespeare tillhör en hög kulturell nivå och därför utgör ett elitiskt kulturellt område.

I denna presentation tog man stegen mot att skapa en ny syn på Shakespeare hos studenterna. Teaterlivet under Shakespeares tid framställdes genom en geografisk layout av London. Puritarnerna hade förbjudit teater – däribland Globe – och flyttat dem till ytterområdena. Shakespeare tvingades överleva på sin konst bland pubbar och horhus. Med den nya bilden av Shakespeare – en hårt arbetande författare med vardagens kamp som utmaning – var de transnationella studentteamen förberedda för de kommande uppgifterna under veckan. Genom att arbeta på olika översättningar av Shakespeares verk (exempelvis Klingon) skapades en koppling till språkbiografierna från de tidigare arbetsmomenten.

Genom att studera framsidan till olika översättningar fick studenterna uppgiften att gissa vilket språk och vilken pjäs som visades. Detta visade sig vara en mycket enkel uppgift för dessa språkligt blandade elever. Under uppgiftens gång utspelade sig en rolig händelse. När studenterna fick frågan om vilket språk och pjäs som representedes av den persiska titeln, svarade de snabbt “arabiska”. När läraren frågade dem varför de trodde detta, svarade de helt enkelt; “eftersom det står det”.

 

Under lunchrasterna njöt vi av köket och den färska salladsbaren i skolans kafé som drivs av familjen Ulbrich och lokalskötarna Mrs Münzer och Mrs König. Pga den behagliga stämningen blev lunchrasterna fort till ypperliga möjligheter för samtal mellan undervisningsenhetens medlemmar. Vårt utbyte med världsklassläraren Mrs Brandi-Dohrn och studierektor Mr Spitzhüttl gav oss stor insikt som var till nytta för projektet.

Eleverna tillbringade sin eftermiddag den första dagen på sina värdfamiljer. Här kunde de lära känna sina teampartners och deras omgivningar bättre för att anpassa sig till Singen efter den tröttsamma resan. Projektgruppen höll ett ytterligare transnationellt projektmöte (M1a) på eftermiddagen.

 

Tisdag, 9 maj 2017

Hur kan besökare, bortsett från den vanliga stadsrundturen, uppleva den levande staden Singen? Genom att använda Geocachen “Fairies Singen” (jämför med produkten IO 4) kunde studenterna uppleva de sevärdheter i Singen som vad värdefulla för elever vid FWG. Dessa platser hade sammanställts i förväg och anpassats som en form av Geocache som kunde hjälpa både värdar och besökare att uppleva Singen. Som “skatt” hittade Titanias féer Peaseblossom, Cobweb, Moth, Mustardseed och Puck hittade älvsången från Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream. Geocachen kan användas i framtiden för andra utbyten från Australien, Frankrike och Italien.

Fram till denna tidpunkt skapade projektets parter workshops och aktiviteter för studenterna. Från om med denna dagen kunde de transnationella eleverna ta över detta. Tillsammans skulle de ta fram och arbeta på frågor för kamratundervisningsmaterialet. Denna workshop presenterades som ett sätt att införliva konceptet för inkludering och flerspråkighet som ett syfte för läskunnighet inom projektets ramar. Detta fungerar som grunden för kamratundervisningsmaterialet (se vidare Intellectual output 3).

Dagen som inletts med “Fairies Singen” slutade på kvällenm med en orkesterrepetition av Rielasingen e. V. med Mendelssohn-Bartholdy’s A Midsummer Night’s Dream. Cultureshakes elever, som är orkestermedlemmar, hade inviterat vår grupp till repetitionen.

 

Onsdag, 10 Maj 2017

Vi togs emot av borgmästare Seyfried i hallen i Singens kommunhuset. Hon välkomnade det europeiska projektet Cultureshake i fyrlandsregionen framför målningen ”Krieg und Frieden” som skapats av Otto Dix för kommunhusets räkning 1960. En representant för den lokala tidningen Südkurir fanns också på plats.

Efter att ha uppleva variationer av språk och inre flerspråkighet inom det transnationella teamet startade nu en lokal kulturövning. Denna var inspirerad av Mark Waglers idé om att tänka utanför den kulturella boxen (Terry Eagleton). Den tematiska orienteringen under samlingen var att inte tänka utifrån en ”svensk” och ”tysk” kultur och språk, utan istället att arbeta med ett ämne om språkmångfald. I den lokala kulturövningen fick studenterna inte bekanta sig med nationella symboler som exempelvis flaggor, monument eller nationella helgdagar utan istället utgå ifrån den individuella personens kultur och miljö. Av denna anledningen hittade eleverna på egna symboler för sin kultur. Detta visade att exempelvis symboler från sport, musik och familj kunde överskrida gränser då de är hittade i Tyskland, Sverige, Afganistan och Syrien. (Intellektuell Output 4)

Den efterföljande workshopen “Cusha online Dictionary” hade digital och språklig kompetens som syfte. Att arbeta med och använda en ordbok är rimligt I kombination med aktiviteterna om flerspråkighet, transkulturell dynamic och Shakespeare. Det handlar inte om att använda en ordbok för att slå upp termer utan om att skapa en individuellt ordbok om projektets ämne. Med onlineplattformen Termania kunde deltagarna skapa sitt eget uppslagsverk om Shakespeare. Den första gemensamma workshopen fokuserade på utdrag från A Midsummer Night’s Dream. Under projektets lopp byggdes ordboken ut med utdrag från The Tempest. Pictogram och audiofiler kommer också att läggas till eftersom inte alla flyktingbarn har möjlighet att gå till skolan. Detta visar att elever fortfanade kan lära sig saker ihop på ett inkluderande vis. På detta sätt kan talare skapa inlägg och innehållet kan förstås utan att kunskaper om alfabetet och lingvistiskt kompetens kan ändå byggas upp. Teamet arbetade med en nedkortad version av originalet. Shakespeares engelska var en ny form av engelska för alla stundenter och måste därför utvecklas gemensamt. För online-ordboken valde deltagarna egna ord att lägga till. Därefter hittade de talare av andra språk eftersom ordet skulle översättas för alla andra deltagare. Detta öppnade “språkbazaren”: “I need someone with Swedish. Where is a person who speaks Persian? Who can help me with…?” Denna övning bidrar till konceptets uppbyggnad (cf. Cummins and Butzkamm) på en kognitiv nivå genom att man reflekterar över främmande koncept med koncept på modermålet. ( Intellectual Output 2).

Denna aftons filmkväll organiserades av en elevgrupp. De hade valt filmen A Midsummer Night’s Dream av Michael Hoffman. Elever från FWG presenterade filmen och avslutade filmen med samtal om den.

 

Torsdag, 11 Maj 2017

Heja dagen ägnades åt videofilmning och skådespeleri. Efter en uppvärmningsaktivitet utomhus förbereddes videofilmer för inspelning på eftermiddagen (Intellectual Output3). Experterna stöttade studentteamens arbete med diskussioner på enskild eller gruppnivå.

På eftermiddagen letade teamen efter en passande filmplats i närheten av FWG. Ön Wehrd, skogen Münchried och utsikten över Hohentwiel valdes utifrån sina goda möjligheter. Gruppen fick information om filmningarna från de olika arbetslagen och man utbytte erfarenheter (Intellectual Output 3).

Kvällen leddes av värdfamiljerna som ordnat med olika aktiviteter.

 

Fredag, 12 Juli 2017

För de som känner till detta är ön Mainau inte bara känt som ett blomparadis utan också som “Shakespeare-ön”. Årliga föreställningar ordnas här av the American Drama Group Europe. Vid Lady Bernadottes mottagning blev Sverige mycket närvarande vid Bodensjön med sin koppling till kungafamiljen och lite svenska talades.

Efter att ha utforskat ön tog vi färjan till Konstanz. Vyerna över alperna runt Bodensjön följde oss.

Inte bara under stadsvandringen i Konstanz kom Cultureshakeväskorna till god använding.

Vi firade veckans avslutning i ett guesthouse vid Bodensjön. Utsikten mörknade medan en sommarstorm bredde ut sig över sjön. En elev kommenterade detta på ett mycket passande vis; ”Detta är ett perfekt scenario för The Tempest”. Detta blev en passande koppling till vår kommande resa till Stratford.


Nyheter

Överblick