Fakulteten för matematik, naturvetenskap och informationsteknologi (UP FAMNIT)

Om Fakulteten

Fakulteten för matematik, naturvetenskap och informationsteknologi (UP FAMNIT) är en del av Universitetet i Primorska och grundades år 2006. Fakulteten erbjuder kurser för alla tre nivåer av högre utbildning och bedriver forskning inom matematik, datavetenskap, naturvetenskap och informationsteknologi.

Forskning

Fakulteten har ett nära samarbete med Andrej Marusic Institutet vid Universitetet i Primorska (UP IAM), där de flesta utav den akademiska personalen bedriver forskning. Fakulteten bedriver undervisning och forskning men organiserar även internationella konferenser och andra vetenskapliga möten. Fakulteten är aktivt involverad i det internationell forskning och högre utbildning och har etablerat ett brett nätverk med ansedda utländska universitet. Vi vill gärna betona att UP FAMNITs forskarlag är ett utav fyra ledande forskarlag inom algebraisk grafteori i världen. De andra tre forskarlagen finns i Kina, Australien och Sydkorea. Det är de framgångarna som placerat universitetet i Primorska bland internationellt kända forskningsinstitutioner.

Föreläsningar för allmänheten

Fakulteten anordnar även föreläsningar som är öppna för allmänheten (såsom utflykter i det matematiska universumet och biologi kvällar), sommarkurser och läger (Matte är coolt sommarkurs, Sommarkurs i matematisk finans, Naturvetenskapsläger). Man erbjuder även föreläsningar och workshops riktade i första hand till grundskolan och gymnasieskolan under elevernas sista år (Orada – datavetenskap workshop).

CUSHA och FAMNIT

Den slovenska delen av Cultureshake-projektet leds av Mojca Kampara (PhD), en assisterande proffessor vid universitetet i Primorska, involverad i lexikografi sedan 2006, när hennes första lexikon av förkortningar publicerades. Majca är expert inom lexikografi, inom Cultureshake-projektet är hon ansvarig för förberedelserna av Shakespeares terminologiska lexikon.


Nyheter

Överblick