Intellektuell produktion 2: CUSHA Nätbaserat Lexikon

Intellektuell Output 2, ”Cusha online Dictionary Compilation”. Denna utvecklar ett koncept för skapandet och utvecklandet av en on-line-ordbok i klassrummet. Med detta koncept kan lärare göra sig bekanta med en studentcentrerad produktion, processer och användandet av en online-ordbok.


Nyheter

Överblick