Intellektuell produktion 2: CUSHA Nätbaserat Lexikon

Intellektuell Output 2, ”Cusha online Dictionary Compilation”. Denna utvecklar ett koncept för skapandet och utvecklandet av en on-line-ordbok i klassrummet. Med detta koncept kan lärare göra sig bekanta med en studentcentrerad produktion, processer och användandet av en online-ordbok.

Guidelines for compilation of the Shakespeare Terminological Dictionary – CUSHA Dictionary
Leitfaden für die Zusammenstellung des terminologischen Shakespeare Wörterbuchs – CUSHA Wörterbuch
Riktlinjer för sammanställningen av Shakespeares terminologiska ordbok – CUSHA ordboken
Smernice za pripravo Shakespearovega terminološkega slovarja – CUSHA Dictionary
Linee guida per la compilazione del dizionario terminologico di Shakespeare – Dizionario CUSHA

CUSHA Online dictionary

CUSHA dictionary (examples for search: angel, bade, bless thee, fairy, hand, scalp, thou)

Nyheter

Överblick