5. Transnationellt projektmöte

vid Karlsruhe Universitet från 3/6 till 7/6 2019. Måndag och fredag schemalades som resdagar

Det avslutande projektmötet för ”CultureShake” ägde rum på Karlsruhe. Måndag och fredag ​​planerades som resedagar.

Följande ämnen diskuterades och arbetades på:

 • Spridning, aktiviteter
 • Spridningscirkel
 • Website
 • Intressenter och ledning
 • Effekt (Inklusiveen effektövning från det 4:e transnationella projektmötet)
 • Intellektuella outputs: kvalitetssäkring, översättningfrågor, layout
 • Kolla mobilitet också!
 • Diskussion och förståelse Slutrapportfrågor
 • Diskussion om projektresultat
 • Hållbarhetskoncept
 • Uppdatera projektplan med viktiga datum

Vad gäller spridning och aktiviteter för spridning uppskattade vi att våra resultat överskred målen som formulerats i projektets syfte; detta eftersom vi nådde fler personer än vad vi först siktat mot i detta. Planen för spridning som formulerats vid projektets början var effektiv eftersom den hjälpte oss under projektets gång att nå våra mål.

Enligt övningen i påverkan (kan hittas här: here) uppmätte vi att projektet haft en stor påverkan på intitutioner. Efter projektets avslutning är parterna fortfarande inbjudna till samtal. Dessa kommer att visas I nyheter, spridning och I galleridelen på projektets hemsida för att hålla intresserade personer informerade.

Med ledningen av intressenter konstaterade vi att vi mobiliserat regional, nationella och internationella nätverk. Vi följde dessa mål och under mötets sista dag tillägnades tiden till att träffa närvarande intressenter såsom representanter från RPI
(Religious Education Centre) i Karlsruhe samt studenter och personal från University of Education.


Nyheter

Överblick