Multiplikatorhändelse

Fyra multiplikatorevenemang erbjöds för CultureShake-projektet i de fyra deltagande länderna. Avsikten med multiplikatorhändelserna är att presentera de intellektuella utgångarna för projektets målgrupper.

Följande multiplikatorevenemang organiserades:


Nyheter

Överblick