Flergenererande Event vid Primorska Universitet 2019-03-23

Flergenererande event ägde rum i samtliga länder som deltog i CultureShake. Eventet i Slovenien arrangerades av Primorska Universitet i mars 2019. Nationella och internationella gäster deltog. Dessa var experter och språkforskare men även utövare och studenter. De senare var i första hand intresserade av projektets slutresultat.

Vid dagens början välkomnades deltagarna och projektets ursprung och omfång presenterades. Detta inkluderade EU-ämnen, prioriteringar och grundläggande styrdokument om utbildning. Under eftermiddagen presenterades alla intellektuella slutprodukter. Samtliga togs emot positivt och följdes av samtal och förslag till hur man kan överföra dessa till andra utbildningsområden. Under lunch- och kafferaster visades material från projektet såsom språkbiografier och exempel från lokala kulturer. Deltagarna uttryckte ett stark intresse för en uppföljning och för att hålla kontakt. Vid mötets avslutning hölls en mottagning med postervisning.
Delegaterna imponerades av de innovativa tillvägagångssätten, materialet och projektets idéer.
En workshop förbereddes och experter från Softwareföretaget Amenis närvarade. Under eventet fick deltagarna möjlighet att prova Online-ordboken. Deltagarna var imponerade av de innovativa tillvägagångssätten och arbetsmetoderna, materialet och projektidéerna.

Multiplier Event Programme
Multiplier Presentation: Building Cultural Bridges
Multiplier Presentation: CUSHA Dictionary

Nyheter

Överblick