Det fjärde transnationella projektmötet

vid Universitetet i Primorska i Koper (Slovenien) från 4/12 till 6/12/2018

Under detta transnationella möte arbetades på följande Erasmus+ projektämnen:

  • Utbyte och rapporter från de senaste utvecklingsområdena avseende spridning och effekt: parterna beskrev sina aktiviteter
  • Intellektuell output: Upprättandet av QA cirkel, organisation av översättningsprocesser, överenskommelse om layout
  • Diskussion om projektets utvärderingsresultat
  • Förberedelser av det femte transnationella projektmötet i juni 2019
  • Design av event som genererar fler projekt
  • Diskussion om förestående eTwinning event
  • Diskussion om hållbarhetskoncept
  • Strategier för att öka spridning
  • Rapport om årliga PAD möten 2018 med fokus på effekt
  • Effektövning

Med övningen i effekt och påverkan visualiserade vi den höga påverkan som “Cultureshake” har i olika områden, från hemorganisationer till internationell research. Denna övning fick vi från PAD vid det årliga mötet 2018.


Nyheter

Överblick