Transnationella träffar

  • Kick-off-möte vid Universitet för utbildning i Karlsruhe, tyskland, 12-14 december, 2016.
  • Andra transnationella projektmötet vid Shakespeare’s Birthplace Trust, Storbritannien, 10-12 juli, 2017