Galleri

  • Foton från ICCS konferens i Klingenthal 10-14/10/2016
    Vartannat år anordnar ICCS och CoGREE en colloquy i Klingenthal i närheten av Strasburg. Syftet med eventet är att lära sig mer om nuvarande utveckling inom Europarådets lärandeaktiviteter och för att diskutera hur vi kan knyta an våra egna aktiviteter till dessa. Peter Schreiner (Comenius Institut) bjöd in CultureShake projektet för att bidra med ett kulturellt och lingvistiskt dimension av colloquyn.
  • Foton från CultureShake-projektets kick-off-möte vid Karlsruhe Universitet, 12-14 december, 2016
  • Foton från vår första lärandeaktivitet i Singen, Tyskland, 7-3 maj, 2017
  • Foto från det andra transnationella projektmötet i Stratford-Upon-Avon, 10-12 Juli, 2017.

Nyheter

Överblick