Galleri

  • Foton från ICCS konferens i Klingenthal 10-14/10/2016
    Vartannat år anordnar ICCS och CoGREE en colloquy i Klingenthal i närheten av Strasburg. Syftet med eventet är att lära sig mer om nuvarande utveckling inom Europarådets lärandeaktiviteter och för att diskutera hur vi kan knyta an våra egna aktiviteter till dessa. Peter Schreiner (Comenius Institut) bjöd in CultureShake projektet för att bidra med ett kulturellt och lingvistiskt dimension av colloquyn.
  • Foton från CultureShake-projektets kick-off-möte vid Karlsruhe Universitet, 12-14 december, 2016
  • Foton från vår första lärandeaktivitet i Singen, Tyskland, 7-3 maj, 2017
  • Foto från det andra transnationella projektmötet i Stratford-Upon-Avon, 10-12 Juli, 2017.

Nyheter

CultureShake presenteras vid konferensen "Binational Perspectives on Education" vid University of Education Karlsruhe, Tyskland.

Föreläsningen "CultureShake: Digital Learning in Multilingual Education" kommer att presenteras vid OEB-konferensen (27 till 29 november 2019) i Berlin, Tyskland.

CultureShake kommer att presenteras på konferensen "Europeana 2019 - Connect Communities" (27 till 29 november 2019) i Lissabon, Portugal.

Överblick