Flergenerande Event vid University of Education Karlsruhe (PH), 17/5 2019

Flergenererande event ägde rum i samtliga länder som deltog i CultureShake. Eventet i Tyskland arrangerades av Karlsruhe Universitet.

Nationella och internationella gäster från Belgien, Sverige och USA deltog. Detta var en expertgrupp av forskare och utövare som alla var intresserade i projektets slutresultat.

Vid dagens början välkomnades deltagarna och projektets ursprung och omfång presenterades. Detta inkluderade EU-ämnen, prioriteringar och grundläggande styrdokument om utbildning. Under eftermiddagen presenterades alla intellektuella slutprodukter. Samtliga togs emot positivt och följdes av samtal och förslag till hur man kan överföra dessa till andra utbildningsområden. Under lunch- och kafferaster visades material från projektet såsom språkbiografier och exempel från lokala kulturer. Deltagarna uttryckte ett stark intresse för en uppföljning och för att hålla kontakt. Vid mötets avslutning hölls en mottagning med postervisning.

Delegaterna imponerades av de innovativa tillvägagångssätten, materialet och projektets idéer.

Här följer några uttalanden:

  • “Cultureshake är en IRL och ett virtuellt utbyte. Jag önskar att jag var student nu för tiden så att jag kunde delta i dessa informativa och undehållande aktiviteter. En geocache kan även vara litteratur!” (Petra Lindberg Hultén, Sverige)
  • “Innovativa tankar för språkinlärning; nya sätt att uppleva Shakespeare och hålla hans texter levande”, (Susanne Johannsson, Sverige)
  • Det internationella utbytet och utbytet mellan olika tyska institutioner var en tillgång; exempelvis är lågstadielärarnas approach till flerspråkiga lektioner annorlunda i jämförelse med lärarna från grammar school. Ett brett val av inspirerande idéer presenterades (virtuellt och face-to-face; projektorienterat …) – Shakespeare is alive! (Inge Straß, Tyskland)
  • Tack för möjligheten att delta i detta event. Detta blev mitt första möte med det multinationella CultureShakenätverket. Jag är mycket imponerad över mångfalden och de kreativa metoderna att involvera ungdomar i Shakespeare eller att låta dem möta den gamle mästaren. Shakespeare har inget bästföredatum och fortfarande inspireras ungdomar. (Ulrike Fuß, Germany)
  • Tack för det underbara mötet. Många bra idéer delades. Många pedagoger från många länder berikades. Jag hade aldrig trott att de fanns så många kreativa sätt att engagera elever med Shakespeare. (Rebecca Allen, US)
  • Cultureshake erbjöd oss en fantastisk möjlighet att lära oss och dela idéer med flertalet ämnesexperter från olika områden. Jag uppskattade väldigt att få lära mig om de olika tillvägagångsätten och metoderna som Cusha har genererat för att aktivera eleverna. Progammets idéer var mycket innovativa och det var ett nöje att lära sig om alla. (Jackie Roberts, US)
Invitation to Multiplier Event
Multiplier Presentation: Overview on CultureShake
Multiplier Presentation: Language Biography
Multiplier Presentation: Intellectual Output 1 (IO1)
Example classroom activity of IO1
Multiplier Presentation: Intellectual Output 2 (IO2)
Multiplier Presentation: Intellectual Output 3 (IO3)
Multiplier Presentation: Intellectual Output 4 (IO4)
Poster: CultureShake

Nyheter

Överblick