Flergenererande event vid Shakespeare Birthplace Trust 2019-04-05

Det flergenererande eventet vid The Shakespeare Birthplace Trust ägde rum vid the Shakespeare Centre i Stratford-upon-Avon, 2019-04-05. Deltagare från UK och från andra EU-länder möttes för att deltaga i och diskutera CultureShake-projektets metoder och aktiviteter. Det var i synnerhet underbart att se hur mycket intresse som fanns hos brittiska lärare vad gäller att göra litteratur mer inkluderande och tillänglig för flerspråkiga elever i sina klassrum.

Vi inledde dagen med att dela de fundamentala målen, syftena och metoderna för Cultureshakeprojektet med de andra deltagarna; detta innan vi diskuterade olika sätt för hur man kan närma sig Shakespeare genom språkundervisning. Deltagarna fick god användning av denna diskussion för att dela sina erfarenheter med varandra och att prova ut nya övningar runt hur man identiferar den emotionella kärnan och nyckelscenerna i en pjäs.

Cultureshake eleverna hade också lärt sig hur man använder arkivmaterial för att ytterligare berika sitt arbete på online-ordboken och kamratundervisningsresurserna. Därmed kunde även deltagarna i det flergenererande eventet också få en chans att inspektera materialet från våra arkiv. I dessa finns material som kan användas I ett klassrum för att förstärka undervisningen om Shakespeare, exempelvis material med koppling till historien runt våra fokusföreställningar. Dessa sätter ljus på den stora bredden av möjligheter vad gäller tolkningar av karaktärer genom kostymdesign.

Efter lunch fortsatte vi att diskutera de intellektuella produkterna från CultureShake i detalj. Särskild vikt lades vid online-ordboken och kamratundervisningsresurserna som skapats under aktiviteterna i Tyskland, Stratford och Sverige. Vi avslutade eftermiddagen med att prova ut några av undervisningsaktiviteterna runt The Tempest. Dessa hade utvecklats för metodguiden för lärare inom gruppen. Särskilt belysande var de många olika versionerna av Prospero´s förbannelse som deltagare skapat. Dessa med enormt olika tillvägagångssätt avseende rim, rytm, bildsättning och språk. Enligt återkopplingen upplevde deltagarna i detta event att de inspirerats av projektets mål att undervisa Shakespeare inom en flerspråkig ram. De uttryckte att de var ivriga att pröva dem i sina egna klassrum.

“Fantastisk upplevelse. Jag fick ny inblick I en interkulturell och flerspråkig approach som kan användas I ett modernt klassrum”. (Jo Baum, lärare i Engelska, Christopher Whitehead Language College och Sixth Form)

“Jag läred mig mycket som kunde föras över till olika grupper och pjäser. Det blir spännande att använda med mina elever!” (Donna Blythe, Förste lärare i Engelska, Waverley Studio College)

Flyer
Multiplier Programme
Multiplier Presentation: Shakespeare in the Multilingual Classroom
Worksheet

Nyheter

Överblick