Je medkulturni večjezični učni projekt

CultureShake s pomočjo Shakespearovih del v učni prostor 21. stoletja prinaša večjezično poučevanje. Cilj triletnega raziskovalnega in razvojnega projekta je združiti najnovejše ugotovitve večjezične didaktike in medkulturne komunikacije, in sicer za potrebe vključevanja študentov iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij, vključno z otroki beguncev.
Projekt je financiral Erasmus Plus.

Več o projektnih partnerjih in njihovih institucijah, profilu in zgodovini ustanove najdete v zavihku O nas. Vse aktivnosti projekta CUSHA, kot so učne dejavnosti, transnacionalni projektni sestanki in diseminacija projekta, so navedene v razdelku Aktivnosti, slike najdete v Galeriji. V času trajanja projekta CultureShake bodo na voljo prosto dostopni produkti, kot so metodološki vodnik za učitelje, spletni slovar, gradivo za poučevanje, priročnik za učitelje za večjezične in večkulturne šolske izmenjave ter modul za nadaljnje izobraževanje učiteljev.

Projektni letak je na voljo v angleščini, nemščini, švedščini in slovenščini, spletna različica tudi v italijanščini.