Intelektualni rezultat 2: CUSHA spletni slovar

Intelektualni rezultat 2, “CUSHA Online slovar”, razvija koncept za napredovanje spletnega slovarja v razredu. S tem konceptom se učitelji seznanijo s produkcijo, procesom in uporabo spletnega slovarja, osredotočenega na študenta.

Guidelines for compilation of the Shakespeare Terminological Dictionary – CUSHA Dictionary
Leitfaden für die Zusammenstellung des terminologischen Shakespeare Wörterbuchs – CUSHA Wörterbuch
Riktlinjer för sammanställningen av Shakespeares terminologiska ordbok – CUSHA ordboken
Smernice za pripravo Shakespearovega terminološkega slovarja – CUSHA Dictionary
Linee guida per la compilazione del dizionario terminologico di Shakespeare – Dizionario CUSHA

CUSHA Online dictionary

CUSHA dictionary (examples for search: angel, bade, bless thee, fairy, hand, scalp, thou)

Novice

Pregled strani