Intellectual Output 2: CUSHA spletni slovar

(Mojca Kompara)

Skladno z intelektualnim ciljem “CUSHA spletni slovar”, se razvija koncept za sestavo spletnega slovarja v razredu. S tem konceptom učitelje seznanimo s sestavo, procesom in uporabo spletnega slovarja, ki se usmerja k učečim. Ta intelektualni cilj je dvojni: na eni strani se koncept preizkusi v okviru učnih dejavnostih, ko učenci sestavljajo spletni slovar, na drugi strani pa gre za produkt, ki ga lahko učitelji uporabljajo v jezikovno raznolikem razredu. Učitelji so vodeni po stopnjah sestavljanja slovarja. Po želji bi lahko tudi razširili obstoječi slovar na platformi Termania ali pa samo uporabili rezultate. Ta intelektualni cilj se lahko uporabi na različnih ravneh.

Prednostne naloge projekta CUSHA so dosežene z naslednjimi koraki:

1) Inkluzivno izobraževanje, usposabljanje in mladina: Intelektualni cilj spodbuja pismenost pri učečih z različnimi ravnmi branja in pisanja: osnovno, dobro, odlično znanje, vključno z učečimi, ki ne znajo brati in pisati. Za prilagajanje različnim učnim slogom se uporabljajo tri različne kategorije: naloga (različne naloge za učeče z različnimi sposobnostmi: nariši, napiši, udejanji, govori), podpora (učeče spremlja leksikograf, učeči sodelujejo z vrstniki) in izid (besedilo in slika predstavljata možnosti za delo). Za učeče z osnovnimi pisnimi in bralnimi sposobnostmi bo pripravljen slikovni slovar. Učenci bodo imenovali in izgovarjali imena prikazanih slik in zapisali ime. Programska oprema bo preverila pravilno črkovanje in zagotovila pravilen odgovor.

To ustreza tematiki projekta CUSHA in sicer “vključenost in pravičnost” ter “vključevanje beguncev”.

2) Odprto in inovativno izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo, umeščeno v digitalno dobo:

V Shakespearjevih besedilih so leksikalna področja »prijateljstvo, izgnanstvo, tujec« izoblikovana skupaj z učečimi, in sicer v okviru delavnic, sledi jim sestava spletnega slovarja.

Kategorije: Namenska programska oprema bo učencem omogočila pisanje posameznih črk abecede in besed z uporabo elektronskega pisala ali prstov, če uporabljajo tablico. Slikovni slovar z zgledi izgovorjave bodo učeči vključili v programsko opremo in s tem spodbudili učenje besedišča in izgovorjave med vrstniki. Učenci berejo dele Shakespearjevih del in primerjajo prevode v maternem jeziku, osredinijo se na specifično terminologijo in pripravijo načrt za vključitev terminologije v slovarsko platformo. Učenci ob pomoči Shakespearjevih besedil iščejo besede, ki se še vedno uporabljajo, in opisujejo, kje so jih videli ali slišali. Učenci se bodo osredotočili na znane Shakespearjeve fraze, ki se še danes uporabljajo in na pomen. Poleg tega bodo učenci videli, kako so se takšni izrazi ustalili in vključili v različne jezike in kulture.

To je v skladu s tematiko projekta CUSHA “IKT – nove tehnologije in nove digitalne kompetence”.

3) Reševanje pomanjkanja osnovnih veščin pismenosti z učinkovitejšimi inovativnimi učnimi metodami:

Sestava spletnega terminološkega slovarja spodbuja pismenost in jezikovno usvajanje pri delu z jezikom ter pripomore k pridobivanju novega besedišča. Učenci pripravijo geselske članke za Shakespearjeve termine, in sicer preko konceptov v maternem jeziku. Shakespearja spoznajo preko materinščine, in sicer v okviru prevajalskih delavnic in delavnic v arhivih. Zgodnja moderna angleščina je tuj jezik za vse učence, zato ni razlik med učenci z različnim znanjem angleščine. Namenska programska oprema omogoča učencem, da izboljšujejo svoje sposobnosti branja in pisanja v kateremkoli maternem jeziku. Ta zasnova je bila izbrana za zadovoljevanje sedanjih potreb beguncev v EU, saj imajo omejeno jezikovno znanje, npr. tisti učenci iz Sirije, ki so zaradi vojnih konfliktov zamudili več let šole in ne znajo brati in pisati. Intelektualni cilj ponuja orodje za vključevanje takih posameznikov v družbo EU in jim zagotavlja boljšo prihodnost. Programska oprema za izboljševanja branja, govora in pisanja bo odlično orodje za spodbujanje vzajemnega učenja jezikov in bo omogočila tudi nemškim in švedskim učencem, da se učijo arabskih in drugih jezikov ter spodbujajo večkulturno integracijo. Učenci bodo imeli možnost vzpostaviti komunikacijske kanale z mladimi posamezniki, ki prihajajo iz različnih realnosti in razviti kritično razmišljanje. V okviru projekta učenci delajo z najnovejšimi programskimi sistemi in ustvarijo večjezično Shakespearjevo terminologijo – na voljo na spletu za javnost in druge učence. Ta pristop je v skladu z “integracijo beguncev”.

Spletni slovar bo prosto dostopen na slovenskem spletnem portalu Termania.