Dogodek multiplikatorjev na Univerzi na Primorskem 23. 3. 2019

V vseh štirih sodelujočih državah projekta CultureShake Multiplier Events so potekale. Prireditev multiplikatorja CultureShake v Sloveniji je marca 2019. Univerza na Primorskem gostila Univerza na Primorskem. Na prireditvi so sodelovali nacionalni in mednarodni gostje. Bili so strokovni za jezikovno raziskovanje, prisotni pa so bili tudi praktiki in študenti. Slednje so zanimali predvsem rezultati projekta.

Na začetku dneva so udeležence pozdravili in seznanili z izvorom in obsegom projekta, vključno s temami EU, prednostnimi nalogami in glavnimi besedili ter dokumenti o izobraževanju. Popoldne so bili predstavljeni vsi intelektualni rezultati. Rezultati projekta so bili dobro sprejeti, sledile so razprave in predlogi za prenos na druga področja izobraževanja. Med kosili in odmori za kavo so bili predstavljeni materiali iz projekta, kot so jezikovne biografije in primeri lokalne kulture. Udeleženci so izrazili veliko zanimanje za nadaljnje spremljanje in za ohranjanje stikov. Ob zaključku srečanja je bil sprejem s posterjem. Pripravljena je bila tudi delavnica, prisotni pa so bili tudi strokovnjaki programske družbe Amebis. V dogodku množitelja je imel udeleženec možnost preizkusiti spletni slovar. Udeleženci so bili navdušeni nad inovativnimi pristopi, materialom in idejami projekta.

Multiplier Event Programme
Multiplier Presentation: Building Cultural Bridges
Multiplier Presentation: CUSHA Dictionary

Novice

Pregled strani