Intelektualni rezultat 1: Metodološki priročnik za učitelje: Shakespeare v razredu 21. stoletja

Intelektualni rezultat 1, »Vodnik po metodah za učitelje: Shakespeare v učilnici 21. stoletja«, je bil ustvarjen za učitelje, ki bi radi vključili Shakespeara v svoje poučevanje jezikov ali v večjezično učilnico, vendar ne vedo, kje naj začnejo. Ta vodnik po metodah pojasnjuje, zakaj je “delati” Shakespearja z učenci jezikov koristno in kako je lahko za vse učence koristno, vključno s tistimi, ki imajo večjezično ozadje.

Shakespeare in the 21st-Century Classroom – A Method Guide
Shakespeare im Unterricht des 21. Jahrhunderts – Ein Methodenkompendium für Lehrer
Shakespeare i 2000-talets klassrum – En metodguide för lärare
Shakespeare v učilnici 21. stoletja – Priročnik za učitelje

Dejavnosti v učilnici

Rehearsing in Shakespeare’s Theatre – Cue Scripts
A Midsummer Night’s Dream – Soundscape
A Midsummer Night’s Dream – Magical Creatures
A Midsummer Night’s Dream – Language Politics
A Midsummer Night’s Dream – Fairy Battle
A Midsummer Night’s Dream – Cue Script Demetrius and Helena
The Tempest – You Taught Me Language
The Tempest – Home and Exile

Novice

Pregled strani