Intellectual Output 1: Metodološki priročnik za učitelje: Shakespeare v razredu 21. stoletja

(Lisa Peter)

Med intelektualne rezultate projekta CUSHA štejemo tudi izdelavo metodološkega priročnika za vse tiste učitelje, ki bodo želeli vključiti Shakespearja v jezikovno poučevanje ali v večjezični razred. Namenjen bo tudi vsem tistim, ki imajo težave z začetnim pristopom poučevanja Shakespearja. Metodološki priročnik bo jasno prikazala, zakaj je učenje o Shakespearu pomembno in koristno za slušatelje, vključno za slušatelje migrante.

 

University of Education Karlsruhe bo soavtorica metodološkega priročnika, v katerem bo predstavljena večjezična didaktika. Slednja bo učiteljem omogočala, da pri pouku prepoznajo prednosti večjezičnosti in kar najbolje izkoristijo sposobnosti učečih ter tako izboljšajo vključenost in spodbujajo enakost med učečimi.

 

V povezavi z literarnimi deli, ki jih obravnavamo v projektu CUSHA, bomo izpostavili ustrezno vsebino in uspešne pristope k poučevanju Shakespearja učečim, ki usvajajo tuj jezik. Odgovorili bomo na sledeča vprašanja; Na katere teme se lahko osredotočim pri poučevanje? Kateri so ključni trenutki v delu, ki zahtevajo več pozornosti, kako lahko učenci razumejo in cenijo Shakespearjev jezik, pa tudi osebe iz njegovih del in zgodbe? Kako lahko pripravimo vaje iz branja in govora, in s tem učencem damo potrebno zaupanje, da se vključijo v ta besedila? Kako spodbudimo raziskave v ozadju in predstavitev ugotovitev, ki lahko kažejo na relevantnost Shakespearjevih tem današnjem svetu, v 21. stoletju (na primeru izkušnje izgnanstva in izgube, jeze in maščevanja v delu Vihar)?

 

V tretjem koraku bomo združili te ugotovitve z rezultati delavnic in pripravljalnim delom v posameznih šolah, in sicer, kako je raziskovanje Shakespearjevih del in jezika spodbudilo pismenost in vključevanje učencev migrantov v večjezično učno okolje? Kakšne so izkušnje, kje so potrebne nadaljnje raziskave?

 

Tak priročnik, ki zbira, ocenjuje in postavlja trenutno gledališče in Shakespearjevo pedagogiko v stik z najsodobnejšimi raziskavami o večjezičnosti v razredu, v sodobni pedagogiki trenutno ni na voljo, čeprav se učitelji po vsej Evropi soočajo z vse bolj kulturno in jezikovno heterogeno učnim okoljem. Shakespeare je svetovni pisatelj, njegove zgodbe “delujejo” v zelo različnih kulturnih okoljih, zato postane orodje za vključevanje učencev iz različnih držav in kultur, ki skupaj raziskujejo, kaj imajo skupnega in kaj pomeni, da delajo v večjezičnih okoljih in kako lahko izrazijo sami sebe na verbalnem in neverbalnem načinu skozi dramo.

 

 

 

 

Metodološki priročnik bo prosto dostopen kot digitalni vir na spletni strani projekta, kjer bo mogoče najti tudi ostale didaktične vire, ki so bili razviti v okviru tega projekta, Poučevanje širom sveta. Shakespeare Birthplace Trust bo prevzel vodilno vlogo pri tem projektnem cilju in bo združil svoje preizkušeno znanje s poučevanja Shakespearja za učeče jezikov s cilji projekta, da se uporabi Shakespeare kot orodje za integracijo in večje kulturno razumevanje med učenci iz različnih okolij. Sklad Shakespeare Birthplace Trust je edina Shakespearjeva organizacija v Združenem kraljestvu, ki ponuja izobraževalne produkte, posebej namenjene tistim, ki se učijo tujega jezika in je zato najprimernejša inštitucija, ki lahko praktično uporabi svoje izkušnje pri pripravi priročnika.

 

 

Sklad Shakespeare Birthplace Trust se lahko pohvali z večletnim poučevanja Shakespearja za učeče jezikov iz vsega sveta, ekipa sodelavcev pa je znana po visoki kakovosti poučevanja, ki jo združuje z zanimivim in navdušujočim načinom predstavljanja dela in življenja Shakespearja. V zadnjih letih so uspešno sodelovali z glavnimi akterji na področju poučevanja jezikov v Združenem kraljestvu, kot sta British Council in BBC World Service, in sicer za razvoj in izvajanje izobraževalnih programov za učeče jezikov. Knjižnica in arhivi razpolagajo z eno največjih in najpomembnejših Shakespearjevih zbirk, ki šteje več kot milijon dokumentov, 55.000 knjig in 12.000 muzejskih predmetov. Zbirka je tako redka in neprecenljiva, da je bila označena za zbirko mednarodnega pomena, zato bo obseg in pomen informacij, ki jih bodo učenci pridobili v tem projektu, neprecenljiv.

 

Poleg učnih virov, ki jih bo razvila in dopolnjevala angleška šola v Göteborgu, bo metodološki priročnik nudil še podporo učiteljem na mednarodni ravni. V pomoč bo tudi vsem tistim, ki bodo želeli predstaviti Shakespearja svojim učencem, ki se učijo tujega jezika in se vedno pogosteje soočajo z večjezičnimi učnimi okolji.