Singen, 8. 5.–12. 5. 2017

Prva učna aktivnost v okviru projekta CultureShake se je odvijala na gimnaziji Friedrich-Wöhler Gymnasium v kraju Singen, in sicer od 8. maja do 12. maja 2017.

Cilj

Cilj te učne dejavnosti je kolektivno procesiranje, uporaba in ocenjevanje izdelkov, ki so bili sestavljeni v okviru projekta. Izdelki se navezujejo na dve Shakespearjevi deli, in sicer Sen kresne noči ter Vihar. Učna dejavnost, ki se je odvijala v kraju Singen, se osredinja na Shakespearjevo delo Sen kresne noči.

Projektni cilji v okviru učne dejavnosti so

  • spodbujanje jezikovnih kompetenc,
  • spodbujanje večjezičnosti,
  • razvijanje evropske razsežnosti v izobraževanju s poudarkom na večjezičnosti,
  • omogočanje dostopa do medkulturnih konceptov o večkulturnem učenju,
  • podpiranje mobilnosti učiteljev in učencev.

Vsebinski koncept

Učenci, ki imajo ozadje beguncev, sodelujejo pri projektu in v okviru projekta se ne smejo biti obravnavani kot izjeme ali posebnosti, tudi če npr. njihova azilna pravila prepovedujejo potovanje. Naš koncept ni usmerjen v kulturno raznolikost in poskus ustvarjanja medkulturnih interakcij, ampak deluje na temelju kulturne in jezikovne hibridizacije, posledično pa krepi večkulturne aktivnosti. Zato izdelki tega projekta poudarjajo samo razlike, kjer je to potrebno. Kadar je mogoče, se bodo te točke nanašale tudi na posamezno kulturo udeležencev.

Priprave: Dejavnosti tega tedna so bile načrtovane skupaj s projektnimi partnerji v skladu s pričetkom pogodbe. Od uradnega začetka projekta, in sicer 1. avgusta 2016 je bila konceptualizacija podrobneje opredeljena, ocenjena in okrepljena.

Sodelujoči

Sodelujoči pri projektu so: učenci angleške šole English School of Gothenburg (ESG) (Švedska), in gimnazije Friedrich-Wöhler (FWG) (Nemčija). Učence ESG so vodili sledeči učitelji: Chloe Bye, Clare Skoglund. Organizacijo FWG so prevzeli Yannick Kuch, dr. Simone Paulun, Anna Räuber in Hildi Rieger. Učne dejavnosti so bile deležne akademske podpore, in sicer dr. Annette Deschner (Pedagoška univerza, Karlsruhe), dr. Mojca Kompara (Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija) in Lisa Peter (tutor pri Shakespeare Birth Trust Stratford, Velika Britanija).

 

V tednu izmenjave so se odvijale sledeče aktivnosti

ponedeljek, 8. Maj 2017

Učenci so se med seboj že poznali, saj so sodelovali pri aktivnostih eTwinninga ter izmenjali elektronsko pošto in sporočila. V projektu skupaj sodelujejo v obliki večnacionalnih šolskih skupin. Prvi dan tedna izmenjave so učenci najprej raziskali prostore šole, ki jih je gostovala. Ravnateljica šole, ga. Sabine Beck je pozdravila goste v zbornici, kjer so se ti zapletli v pogovor z učitelji.

 

Prva delavnica je sledila temi jezikovne biografije (glej izdelke: Intelektualni rezultat 4). Na začetku projekta so učenci ustvarili jezikovno matrico, ki je bila takoj v uporabi. V matrici so se učenci opredelili glede maternega jezika in tujih jezikov, ki so se jih naučili. Jezikovna biografija je kot meditativna vaja za izboljšanje jezikovnega zavedanja prinesla tiste jezike, ki jih ni bilo mogoče zaznati v matrici, saj jih učenci niso našteli. Hazaragi, narečje iz Perzije, se je pojavilo kot materni jezik, in sicer pri učencu, ki je narisal srce. Učenec pred tem ni navedel svojega maternega jezika, ker ta ni uradni jezik. Udeleženci iz Afganistana in Sirije z ozadjem beguncev, so do naloge dostopali z veliko mero previdnosti. Po končani vaji je postalo očitno, da učenci niso navajeni govoriti o svojih maternih jezikih.

Nato so učenci begunci pokazali zelo pozitiven odnos do vaje, ker so »same sebe« v tem kontekstu lahko videli kot normalne. Na vajo niso gledali kot na vajo, ki je posebej namenjena beguncem, in sebe v posebnem položaju v njej, temveč kot en sam organski del skupnosti projekta (učna skupnost). To je tudi temeljni cilj projekta CultureShake: vnesti normalnost v kulturološko hibridizacijo in ustvariti gradiva in vizije za sožitje, ki gre onstran projekta CultureShake, in sicer v vsakdanje šolsko življenje. Prikazati želimo, da je lahko združevanje jezikov in kultur normalno. Kot primer izpostavimo perzijščino, ki je po eni strani materni jezik otroka begunca, po drugi strani pa je tudi materni jezik učenca šole ESG na Švedskem. Jezikovne biografije so odkrile veliko različnih jezikov učencev nemške šole FWG. Otroke begunce je to približalo normalnosti, medtem ko so lokalni otroci pridobili večjo mednarodnost. Bibliotekarka v nemški šoli FWG, gospa Barnhardt, je pomagala pri uspešni izvedbi te vaje, saj je poskrbela za plakate za jezikovne biografije in nas pozdravila v prostorih knjižnice ter tako ustvarila topel in prijeten delovni prostor s čudovitim pogledom na Hohentwiel.

Po tej prvi kumulativni delovni izkušnji v atmosferi delavnice, je bil podan znanstveni uvod o Shakespearja. Ker so bili učenci z vsebino že seznanjeni, so se lahko udeležili interaktivne predstavitve tako, da so komentirali in postavljali vprašanja. Cilj predstavitve je bil uvod v življenje in delo Shakespearja in premostitev vrzeli do pedagoških in video delavnic, ki so sledile. Osrednji vidik je bila dekonstrukcija široko razširjenega pogleda na Shakespearja kot izključno visoko kulturno področje, ki spada v elitistični kulturni okvir.

V predstavitvi so bili sprejeti koraki za ustvarjanje novega pogleda učencev na Shakespearja. Gledališko življenje v čas Shakespearja je bilo uvedeno z geografsko maketo mesta London. Puritanci so prepovedali gledališča – tudi gledališče Globe – v zunanjih okrožij, zato se je Shakespeare moral preživeti s svojim delom vse od pubov pa do bordelov. Z rekonstrukcijo koncepta Shakespearja, od elitnega in nedotakljivega idola do delovnega avtorja, ki se sooča s težavami vsakdanjega življenja, so bile večnacionalne skupine učencev pripravljene za prihodnje naloge v tednu izmenjave. Študija o različnih prevodih Shakespearjevih del (npr. Klingon) je predstavljala povezavo z delavnico o jezikovni biografiji.

Učenci so že ob pogledu naslovnic z različnimi prevodi morali uganiti, za kateri jezik in igro gre. To je bila zelo preprosta naloga za učence, ki se jezikovno razlikujejo. V času te naloge je prišlo do zabavnega trenutka; ko smo pokazali perzijsko delo in vprašali učence, za kateri jezik in igro gre, so takoj odgovorili, da gre za “arabščino”. Ko jih je učitelj vprašal, zakaj tako mislijo, so preprosto odgovorili, “ker tako piše”.

 

Med odmori za kosilo smo uživali v kuhinji in svežem solatnem baru šolske menze pod velikodušnim vodenjem družine Ulbrich ter spremljevalcev ge. Münzer in g. König. Zaradi prijetnega vzdušja, so naši odmori za kosilo hitro postali odlična priložnost za komunikacijo z učitelji. Naša izmenjava s profesorico svetovnega razreda go. Brandi-Dohrn in podpredsednikom g. Spitzhüttlom je dala dragocen vpogled v projekt.

Učenci so popoldne preživeli dan pri gostiteljskih družinah. Tu so se lahko bolje seznanili s svojimi ekipnimi partnerji in okolico, tako da so se po napornem potovanju aklimatizirali v kraju Singen. Projektna skupina je imela popoldne dodatni transnacionalni projektni sestanek (M1a).

 

torek, 9. maj 2017

Kako obiskovalci, ki naredijo redni ogled mesta, doživijo živahno mesto Singen? Z uporabo Geocache “Fairies Singen” (primerjajo izdelke IO 4) so učenci raziskovali znamenitosti v kraju Singen, slednje je bilo pomembno predvsem za učence FWG. Kraji so bili zbrani vnaprej in zasnovani v obliki Geocache, s katerim so gostitelji in obiskovalci spoznali Singen. Za “zaklad” Titania’s fairies Peaseblossom, so Cobweb, Moth, Mustardseed in Puck našli 11 pesmi iz Shakespearjevega dela Sen kresne noči. Geocache se lahko uporablja v prihodnosti za druge izmenjave, in sicer skupine iz Avstralije, Francije in Italije.

Up until now the project partners created workshops and activities for the learners, for the rest of this day the transnational learner teams were able to take over. Together they should come up with and work on questions for peer teaching materials. This workshop was introduced as a way to reiterate the concept of inclusion and multilingualism as a means to literacy in terms of the priorities of the project. This acts as the foundation for peer teaching material (more under Intellectual Output 3).

Tistega dne so projektni partnerji ustvarjali delavnice in aktivnosti za učence, preostanek dneva pa so delo prevzele večnacionalne skupine. Skupaj naj bi se lotili vprašanj za pripravo gradiva za poučevanje. Ta delavnica je bila uvedena kot način ponovitve koncepta vključevanja in večjezičnosti kot sredstva za pismenost v smislu prednostnih nalog projekta. To deluje kot podlaga za pripravo učnega gradiva (več v okviru Intelektualnega rezultata 3).

Dan, ki se je začel s “Fairies Singen”, se je zvečer končal na vaji orkestra Rielasingena e.V. z Mendelssohn-Bartholdyjevim Snom kresne noči. Učenci projekta CultureShake, ki so člani orkestra, so povabili našo skupino na vajo.
 

sreda, 10. maj 2017

Dan se je začel s sprejemom pri županji mesta Singen g. Seyfried v dvorani mestnega sveta. Županja je pozdravila evropski projekt CultureShake pred steno “Krieg und Frieden”, ki jo je leta 1960 naslikal Otto Dix za mestni svet. Prisoten je bil tudi predstavnik lokalnega regionalnega časopisa “Südkurier”.

Po priznanju in izkustvu nabora jezikov in večjezičnosti v večnacionalnih skupinah, se je začela izvajati »lokalna kultura«. Na podlagi navdiha in zamisli Marka Waglerja o razmišljanju zunaj kulturnih zabojev (Terry Eagleton) je bila tematska orientacija srečanja ne razmišljati o “švedski” ali “nemški” kulturi in jeziku, temveč delati na temi o jezikovni raznolikosti. V okviru lokalne kulturne vaje, se učenci niso seznanjali z nacionalnimi simboli kot so zastave, spomeniki in prazniki, ampak se je vaja osredinjala na posamezno kulturo človeka in njegovega okolja.
Zato so učenci prišli do zamisli in narisali simbol za njihovo kulturo. To je pokazalo, da simboli iz npr. športa, glasbe in družine lahko presežejo meje, ki jih najdemo v Nemčiji, na Švedskem, v Afganistanu ali v Siriji (več v okviru Intelektualnega rezultata 4).

Delavnica »CUSHA Online Dictionary« je usmerjena v digitalne in jezikovne kompetence. Uporaba in delo s slovarjem je smiselna v kombinacijo z dodatnimi dejavnostmi na področju večjezičnosti, večkulturne dinamike in Shakespearja. Ne gre za učenje uporabe slovarja na način, da iščemo pojme, temveč gre za ustvarjanje posebnega slovarja s projektnega predmetnega področja. S spletno platformo Termania so transnacionalne skupine izdelale svoj Shakespearjev slovar. Prva skupna delavnica se je osredotočila na vnose gesel iz dela Sen kresne noči. V času trajanja projekta se bo slovar razširil z vnosi gesel iz Shakespearjevega dela Vihar. Slovarju bodo dodane slike in zvočne datoteke, saj vsi otroci begunci niso imeli možnost šolanja. To kaže, da se lahko učenci še vedno učijo skupaj v vključujočem konceptu. Na ta način lahko drugi govorci ustvarijo gesla in vsebino je mogoče razumeti brez potrebe po abecednih spretnostih in tako je mogoče spodbujati jezikovne kompetence.
Ekipa je delala s skrajšano različico izvirnika. Shakespearov angleški jezik je bil nov za vse učence in ga je bilo treba razviti skupaj. Za spletni slovar so učenci izbrali svoja gesla, ki jih želijo vključiti. Potem so našli govorce drugih jezikov, saj je morala biti beseda prevedena za vse druge udeležence projekta. To je odprlo jezikovni bazar; “Potrebujem nekoga s švedščino. Kje je oseba, ki govori perzijščino? Kdo mi lahko pomaga z …?” Ta vaja podpira zasnovo koncepta gradnje (prim. Cummins in Butzkamm) na kognitivni ravni tako, da odraža tuje pojme s pojmi maternega jezika (več v okviru Intelektualnega rezultata 2).

This evening’s movie night was organised by a group of pupils. The selected film was Michael Hoffman’s A Midsummer Night’s Dream. Pupils of the FWG introduced the feature and the evening came to a close after conversations on the film.

Filmski večer je organizirala skupina učencev. Izbrani film je bil Michael Hoffman,  A Midsummer Night’s Dream. Učenci FWG so predstavili film in večer se je zaključil s pogovorom o filmu.
 

četrtek, 11. maj 2017

Celoten dan je bil namenjen videoposnetkom in igralskemu delu. Po zunanji dejavnosti za ogrevanje so bili popoldne pripravljeni prizori za snemanje videoposnetkov (več v okviru Intelektualnega izida 3). Strokovnjaki so pomagali pri večnacionalnih skupinah učencev s pripravami s samostojnimi ali skupinskimi razpravami.

Popoldne so ekipe iskale primerno mesto za snemanje v bližini FWG. Otok Wehrd, Münchried – gozd in pogled na Hohentwiel sta bila izbrana zato ker nudita različne možnosti. V skupino so različne ekipe poročale o svojih video posnetkih in si izmenjevale svoje ugotovitve. Videoposnetke so nato uredili učenci ESG (več v okviru Intelektualnega izida 3).

Večer je bil namenjen gostiteljskim družinam, ki so individualno organizirali program.

 

petek, 12. maj 2017

Za tiste, ki ne vedo, Mainau ni samo cvetni raj, temveč tudi “Shakespearov – otok”. American Drama Group Europe ima tu letne predstave. Na sprejemu pri Lady Bernadotte je bil predstavljen pomen Švedske na jezeru Bodensee, in sicer tudi preko povezave s kraljevo družino, v okviru sprejema se je slišal tudi švedski jezik.

Po raziskovanju otoka smo se pripeljali do mesta Constance. Alpska panorama jezera Bodensee nam je jemala dih.

Torbe z napisom CultureShake nismo uporabili zgolj na “sprehodu po mestu” Constance.

V gostišču v kraju Bodensee smo praznovali zaključek intenzivnega tedna. Krajina se je zatemnila, ko se je poletni vihar razbesnel nad jezerom. Učenec je pripomnil nekaj zelo pomenljivega, “to je popoln scenarij za Shakespearjev Vihar” – primeren prehod za naše naslednje potovanje, ki nas čaka v kraju Stratfordu …


Novice

Pregled strani