Göteborg, 23.9 – 29.9.2018

Tretja učna dejavnost CultureShake v angleški šoli Göteborg (ESG) je potekala od 23. 9. do 29. 9. 2018.

Komisija je to učno dejavnost CultureShake podelila z znakom evropskega leta kulturne dediščine:

Meriti

Cilj te učne dejavnosti je bil nadaljevati delo na izdelkih projekta in dokončati intelektualne rezultate z vključevanjem učencev. To je bila vrhunska dejavnost v nizu prejšnjih učnih dejavnosti v Singenu in Stratfordu. Po razmisleku o prispevku in izkušnjah, pridobljenih v učni dejavnosti v Stratfordu, so učenci na zadnjem sestanku iz oči v oči razpravljali in razmišljali o tem, kako vključiti razvite metode v svoj „Peer Teaching Material“. Učno gradivo, razvito po drugi učni dejavnosti v Stratfordu, je bilo pred učenjem v Göteborgu preizkušeno v razredu. Temeljni cilj te učne dejavnosti je bil vključiti učence v pisanje v sodelovanju, pregledovanje njihovega dela, njegovo pregledovanje in urejanje skupaj s strokovnjaki, študenti in učitelji končni osnutek strokovnih učnih gradiv.

Cilji projekta s tem učenjem

  • spodbujati učenje jezikov in jezikovno raznolikost
  • spodbujati večjezičnost
  • razvijati evropsko razsežnost v izobraževanju, zlasti skozi večjezičnost
  • spodbujajo medkulturno učenje in odpirajo prostore za transkulturnost
  • podpirati mobilnost učiteljev in učencev

Vsebinski koncept

Vsebinski koncept sledi opisu učne aktivnosti C1 v Singenu. Za to učno dejavnost je bil celo en begunski študent lahko deležen potovalnega dodatka. V tem primeru je vsebinski koncept zaživel, ker se študent beguncev v tej situaciji ni počutil drugače, saj je bilo okolje na Švedskem zelo multikulturno.

Priprave: Projektni partnerji so načrtovali aktivnosti v tem tednu dve leti vnaprej med začetkom pogodbe. Od uradnega začetka projekta 1. 9. 2016 je bila konceptualizacija podrobneje določena, ocenjena in izboljšana. Pogovori z vodji delavnic in raziskovanje izvenšolskega učnega okolja so potekali med pripravami v Göteborgu v okviru tretjega nadnacionalnega srečanja projektov med 15. 5. in 17. 5. 2018.

Udeleženci

Učenci in učitelji angleške šole Stiftelsen iz Göteborga (ESG) na Švedskem so gostili učence Gimnazije Friedrich-Wöhler (FWG). Učne dejavnosti so akademsko podprli dr. Annette Deschner (Univerza v izobraževanju, Karlsruhe), dr. Mojca Kompara (Primorska univerza Koper v Sloveniji) in Lisa Peter (mentorica na Shakespeare Birthplace Trust Stratford, Velika Britanija).

Med tednom so potekale naslednje dejavnosti.

Nedelja, 23. septembra 2018
Učna aktivnost se je začela z nedeljo potovanja v nedeljo. Zaradi nevihtnega vremena so prišlo do zapoznelih letov, ki so postavili odsek za naš sedemdnevni podvig s poudarkom na “Temple”.

Ponedeljek, 24. septembra 2018
V ponedeljek zjutraj smo vsi prispeli na ESG in nas toplo sprejel vodja šole, gospod Potter. Učenci v 8. razredu so partnerjem omogočili šolski ogled. Po tem prvem srečanju so študenti nadaljevali z delom na spletnem slovarju CUSHA. V času kosila smo se vsi družili s šolsko skupnostjo in uživali ob obedu kot večino drugih dni. Delavnica v popoldanskem času je bila namenjena skupinskemu delu na učnem gradivu za vrstnike. Na začetku göteborške učne dejavnosti so učenci analizirali ocene preizkušenih učnih gradiv v razredu. Pozno popoldne so dijake pobrali starši in gostiteljske družine za večerni dogodek. Konzorcij se je sestal za upravni sestanek.

Torek, 25. septembra 2018
Torek zjutraj se je začel s testiranjem doslej razvitega materiala. Dijaki 3. letnika so bili navdušeni, ko so jih poučevali njihovi vrstniki. Popoldne so bile ovrednotene vrstniške aktivnosti in načrtovane naslednje vrstniške učne vaje. Kot večerna aktivnost se je zgodil virtualni geocache “Naša dediščina: kjer se preteklost sreča s prihodnostjo”. Kot večerna aktivnost se je zgodil virtualni geocache “Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost” – v skladu z letom 2018 kot “EU letom kulturne dediščine” in podeljenim znakom EU za to učno dejavnost. Evropska komisija se je odločila, da bo znak evropske dediščine podelila tretji učni dejavnosti CultureShake. Večjezični geocache o povezavi med Shakespearom in sedanjostjo Göteborga je prispeval k ideji o znaku evropske dediščine.

Sreda, 26. septembra 2018
Jutro se je začelo z zasedanjem o Boalovem “Gledališču zatiranih” (nadaljnje informacije o Boalu v zvezi s tem projektom najdete v intelektualnem prispevku 4) in je bilo posneto za e-Twinning seje in spletne seminarje za nadaljnje izobraževanje učiteljev v intelektualnem izhodu 5. Temu sestanku je sledil seminar v spletnem slovarju CUSHA. Popoldne so učenci urejali izdelke virtualnega predpomnilnika in jih naložili. Večerne aktivnosti za študente so organizirale družine gostiteljice, konzorcij pa si je privoščil nepozaben ogled skozi Botanični vrt v Göteborgu.

Četrtek, 27. septembra 2018
V četrtek smo bili vabljeni, da pokažemo, preizkusimo in razpravljamo o svojih intelektualnih rezultatih v naši šoli interesnih skupin Öckerö Seglande Gymnasieskola, višji srednji šoli za učence, stare od 16 do 19 let. To nam je omogočilo preizkus različnih materialov iz intelektualnih rezultatov 1, 3 in 4 z drugo drugo šolo vrsto in starejše študente.
Dejavnosti prejšnjih dni so bile zjutraj ovrednotene s študenti. Na podlagi tega so bile aktivnosti načrtovane za popoldne na Öckeröu. Petra Hultén, naša deležnica in učiteljica nemščine na tej šoli, nas je pozdravila in nas seznanila s “šolo pod jadri”. Nato so študentje in strokovnjaki CUSHA Öckerö študente potopili v intelektualne rezultate CultureShake. Dijaki in učitelji iz Öckerö Seglande Gymnasieskola so dali pozitivne povratne informacije o projektnih izdelkih: sprva didaktični pristop in tema je bila zanje zelo nova, potem pa so z več informacijami in prispevki povedali, da se povezujejo s temo in metodami.

Petek, 28. septembra 2018
O povratnih informacijah Öckeröja smo razpravljali in ocenili. Študenti so v povratnem gradivu sodelovali pri pouku medvrstniškega pouka. To je potekalo po istem postopku kot ves teden: študente so nadzirali strokovnjaki iz Shakespearovega rojstnega sklada, Univerze za izobraževanje Karlsruhe in Primorske univerze, vodstva intelektualnih rezultatov in tudi učitelji.

Popoldne so se vsi učenci CUSHA srečali z učenci v 8. letu, da bi se podali na kegljanje. Zvečer so bili vsi povabljeni na odhod na zabavo v enega od domačih družinskih domov.

Sobota, 29. septembra 2018
Sobota je bila naš dan odhoda:

“Ti akterji, kot sem vam napovedal, so bili vsi žgani in se topijo v zrak, v zrak” (The Tempest 4.1.148-150).


Novice

Pregled strani