4. transnacionalni projektni sestanek

na Univerzi na Primorskem v Kopru (Slovenija) od 04. 12. Do 12. 06. 2018

Na tem transnacionalnem srečanju so bile obravnavane naslednje teme projekta Erasmus +:

  • Izmenjava in poročanje o najnovejših dosežkih na področju razširjanja in vpliva: partnerji so opisali svoje dejavnosti
  • Intelektualni rezultati: vzpostavitev kroga zagotavljanja kakovosti, organizacija prevajalskega procesa, dogovor o postavitvi
  • Razprava o rezultatih ocenjevanja projekta
  • Priprava petega transnacionalnega srečanja projekta junija 2019
  • Oblikovanje multiplikacijskih dogodkov
  • Razprava o prihajajočih dogodkih eTwinning
  • Razprava o trajnostnih konceptih
  • strategije za okrepitev razširjanja
  • Poročilo o letnem srečanju PAD 2018 s poudarkom na vplivu
  • Vaja o učinku

Z izvedbo vpliva smo vizualizirali velik vpliv »CultureShake« na različnih področjih od domačih organizacij do mednarodnih raziskav. To je PAD zagotovila na letnem srečanju leta 2018.


Novice

Pregled strani