Pedagoška univerza Karlsruhe

Pedagoška univerza Karlsruhe je ena od šestih pedagoških univerza v zvezni deželi Baden-Wuerttemberg. Pedagoška univerza je posebna zato, ker je edina v zvezni deželi Baden-Württemberg, ki ponuja univerzitetni profil in omogoča napredovanje in habilitacijo. Študenti, ki želijo postati učitelji v osnovnih šolah ali različnih srednjih šolah se pri nas srečajo z integracijo izobraževalnih ved, strokovnih ved, didaktično obdelavo znanstvenih vsebin, kakor tudi s šolsko prakso v času študija. Od leta 1999 poseben profil predstavlja evropski učiteljski program European Teacher Course.

 

Nekoč

Leta 1757 se je v mestu Karlsruhe odvijalo prvo izobraževanje in sprejeti so bili pravilniki za učiteljske izpite. Leta 1768 je bilo ustanovljeno učiteljišče, in sicer na ulici “Kaiserstraße”. Leta 1807 so stavbo podrli in jo leta 1823 ponovno zgradili, in sicer na ulici “Markgrafenstraße 48”, v bližini “Rondellplatz”, pod vodstvom Wilhelma Heinricha Katza (1763–1851), v okviru izobraževalnega vodstva Pestalozzi-student Wilhelm Stern (1792–1873 ). Obiskovanje semenišča je postalo obvezno za vse protestantske kandidate za učitelje. Po mnogih selitev je postala leta 1870 stavba na ulici “Bismarckstraße 10”, današnja lokacija Pedagoške univerze Karlsruhe, dom institucije. V obdobju med 1931–1934 je bila institucija začasno zaprta, in sicer zaradi pomanjkanja poklicnih možnosti. Stavba na ulici “Bismarckstraße” je bila uničena leta 1944 in obnovljena leta 1957. Leta 1958 se je začel razvoj univerze, 29. maja 1962 je bil podeljen certifikat o ustanovitvi Pedagoške univerze Karlsruhe in leta 1965 je sledila uradna potrditev federalne države. Skladno z zakonom o pravnem položaju Pedagoške univerze so leta 1971 pedagoške univerze postale neodvisne znanstvene institucije. Omejena pravica za promocijo je postala neomejeno pravico za promocijo, in sicer z amandmajem iz leta 1987. Leta 2005 je sledila neomejena pravica za habilitacijo.

Preberite si več o naši zgodovini

 

Internacionalizacija

V letu 2012 je senat Pedagoške Univerze Karlsruhe sprejel strategijo o internacionalizaciji. Cilj strategije je kakovosten razvoj univerze.
Preberite si več o internacionalizaciji

CUSHA na Pedagoški univerzi Karlsruhe

Projekt Erasmus + koordinira Pedagoška univerza Karlsruhe. Vodja projekta dr. Annette Deschner nadzoruje vodenje projekta in vsebinsko sodeluje pri projektu, in sicer na področju kulturne in večjezične didaktike.

Dr. Annette Deschner je zaposlena na Inštitutu za transdisciplinarne družbene vede, njena raziskovalna področja so CLIL (Content and Language Integrated Learning), večjezična didaktika in kulturne študije.
 


Novice

Pregled strani