Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)

O fakulteti

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je članica Univerze na Primorskem. Ustanovljena je bila leta 2006. Fakulteta izvaja študijske programe vseh treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved.

Raziskovalna dejavnost

Fakulteta tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT. Temeljni dejavnosti fakultete sta izobraževanje in raziskovanje, fakulteta pa je tudi organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc in drugih znanstvenih srečanj. Fakulteta je aktivno vključena v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno ima široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami. Velja izpostaviti, da je Raziskovalna skupina UP FAMNIT ena od štirih vodilnih raziskovalnih skupin na področju algebraične teorije grafov v svetovnem merilu – ostale tri skupine so na Kitajskem, v Avstraliji in Južni Koreji. S tem je fakulteta Univerzo na Primorskem umestila na svetovni zemljevid uveljavljenih raziskovalnih institucij.

Predavanja za širšo dejavnost

Fakulteta izvaja tudi delavnice in predavanja za širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje, Famnitovi biološki večeri), v poletnih mesecih pa organizira poletne šole in tabore (Famnitov poletni tabor Matematika je kul, Famnitova poletna šola matematičnih financ, Famnitov naravoslovni tabor) ter predavanja in delavnice, ki so namenjene predvsem srednješolcem in osnovnošolcem zaključnih letnikov (Famnitova Orada RAčunalniška DelavnicA).

CUSHA in FAMNIT

Za slovenski del projekta Culture Shake skrbi dr. Mojca Kompara, docentka na Univerzi na Primorskem, ki se s slovarstvom ukvarja od leta 2006, ko je bil objavljen njen prvi slovar, in sicer slovar krajšav. Mojca je strokovnjakinja na področju leksikografije in v okviru projekta Culture Shake skrbi za pripravo Shakespearovega terminološkega slovarja.


Novice

Pregled strani