gimnazija Friedrich-Wöhler Gymnasium

Friedrich-Wöhler-Gymnasium je gimnazija na skrajnem jugu dežele Baden-Württemberg v Nemčiji. Ustanovljena je bila leta 1972 s profilom poudarkom na jezikih in znanosti. Od samega začetka je njen cilj nov pristop k sekundarnem izobraževanju, ki se osredinja na študente in uvajanje novih načinov učenja. Danes te cilje še vedno uresničujejo, saj se šola nenehno razvija v vse bolj mednarodni in celovit okvir. Šola zaposluje 110 učiteljev in izobražuje 1200 učencev iz različnih okolij, okoli 25 % je priseljencev.

Preberite si več o FWG Singen

Jeziki in mednarodna izmenjava

Dvojezična podružnica šole, ki je bila ena od prvih na državni ravni, zaradi zanimanja pa ji je sledila še druga, je bila ustanovljena leta 1998. Danes obsega dvojezično izobraževanje na šoli predmete, kot so zgodovina, biologija, družbene vede in geografija. Predmete poučuje pedagoško osebje, ki je vpleto v razvoj CLIL-a in dvojezičnega izobraževanja na državni ravni ter v okvir usposabljanja učiteljev. Dvojezično izobraževanje je del mednarodnega in jezikovnega okvira šole, saj je v šolski profil vključena tudi italijanščina kot tretji tuji jezik. Mednarodna usmeritev je podkrepljena z dolgoletnimi izmenjavami učencev in učiteljev, in sicer s šolami v kraju Ballarat (Avstralija), Fontenay-le-Comte (Francija) in Viadana / Empoli (Italija). Starejši učenci, z odliko v tujem jeziku, se lahko udeležijo posebnih pripravljalnih skupin, ki se izvajajo na šoli in nato opravijo izpite DELF ali CAE, in sicer za francoski ali angleški jezik. Šolska knjižnica, ki jo vodi poklicni knjižničar, ponuja različne tuje jezikovne vire in dejavnosti v sodelovanju z učitelji in lokalnimi knjigarnami ter drugimi knjižnicami. Izbirni debatni krožek a angleškem jeziku za starejše učence, ki sodelujejo v debatni ligi nemških državnih šol, dopolnjuje jezikovni program.

“Svetovni razred”

Begunci in učenci, ki so šele pred kratkim prispeli v Nemčijo, se vključijo v t. i. “Weltklasse” (svetovni razred), in sicer poleg običajnih učnih ur. V okviru svetovnega razreda so deležni individualnega ali skupinskega (v skupini dveh) jezikovnega usposabljanja, ki ga izvajajo GFL-učitelji (DaF), cilj pa je polno vključevanje v šolsko življenje, in sicer kar se da hitro, a tudi skrbno. Trenutno razred obiskuje 17 učencev (npr. iz Sirije, Pakistana in Kameruna), število pa stalno narašča.

CUSHA pri FWG

Dvanajst osmošolcev in devetošolcev iz gimnazije FWG sodeluje pri izmenjavi s študenti iz Stiftelsen English School Gothenburg. V okviru projekta CUSHA je gimnazija FWG odgovorna za niz delavnic, ki se bodo odvijale v kraju Singen (spomladi 2017) in za modul za nadaljnje izobraževanje učiteljev.
Projektno skupino gimnazije FWG sestavljajo Hildegard Rieger (projekt vodi, učiteljica, učiteljica usposabljanja, upravna svetovalka).


Novice

Pregled strani