Produkti

V času trajanja projekta CultureShake bomo pripravili prosto dostopne produkte, ki bodo naloženi na tem portalu in bodo na voljo za prenos.
Izdelki so na voljo tudi na spletni strani SBT.

Na voljo bodo sledeči produkti:

  1. Priročnik za učitelje: Shakespeare v učilnici 21. stoletja (Lisa Peter, SBT)
  2. Spletni slovar CUSHA (Dr. Mojca Kompara, UP)
  3. Koncept razvoja učnega gradiva (Andrew Potter, ESG)
  4. Izmenjava Culture Shake: priročnik za učitelje za večjezične in večkulturne šolske izmenjave (Dr. Annette Deschner, PH)
  5. Modul za nadaljnje izobraževanje učiteljev (Hildi Rieger, FWG)

Novice

Pregled strani