Produkti

V času trajanja projekta CultureShake bomo pripravili prosto dostopne produkte, ki bodo naloženi na tem portalu in bodo na voljo za prenos. Na voljo bodo sledeči produkti:

  1. Priročnik za učitelje: Shakespeare v učilnici 21. stoletja (Lisa Peter, SBT)
  2. Spletni slovar CUSHA (Dr. Mojca Kompara, UP)
  3. Koncept razvoja učnega gradiva (Andrew Potter, ESG)
  4. Izmenjava Culture Shake: priročnik za učitelje za večjezične in večkulturne šolske izmenjave (Dr. Annette Deschner, PH)
  5. Modul za nadaljnje izobraževanje učiteljev (Hildi Rieger, FWG)