Stratford-upon-Avon, 24. 9.–29. 9. 2017


Druga učna aktivnost v okviru projekta Culture Shake, se je odvijala v Stratfordu, v okviru organizacije Shakespeare Birthplace Trust, in sicer med 25. in 29. septembrom 2017.

 

Cilji

Cilj učne dejavnosti je bilo nadaljevanje dela na projektnih izdelkih, in sicer v okviru avtentične lokacije v kraju Stratford, v Shakespearjevi rojstni hiši in arhivih, ki vključujejo bogato zbirko njegovih del. Sodelujoči so v okviru delavnic delali skupaj z univerzitetnimi strokovnjaki, igralci in gledališkimi pedagogi. Delavnice so bile predhodno pripravljene v okviru pripravljalne faze. V okviru učne dejavnosti C1 v kraju Singen, smo se osredinili na delo Sen kresne noči, v okviru učne dejavnosti C2 pa smo se osredinili na delo Vihar, v okviru slednjega smo se osredinili na beg, izgnanstvo in življenje v tuji deželi.

 

Projektni cilji v okviru učne dejavnosti so

  • vzpostavitev mostu med teorijo in prakso v smislu kulturno občutljivega poučevanja,
  • razvoj in spodbujanje digitalnih kompetenc,
  • spodbujanje jezikovnih kompetenc,
  • spodbujanje večjezičnosti,
  • razvijanje evropske dimenzije pri poučevanju, ki je usmerjeno v večjezičnost,
  • večnacionalno in več-disciplinsko didaktično sodelovanje,
  • spodbujanje mobilnost pri učiteljih in učencih,
  • krepitev Culture Shake Erasmus mobilnosti za študente Pedagoške univerze Karlsruhe pri Shakespeare Birthplace Trust v Stratfordu.

Vsebinski koncept

Vsebinski koncept se osredinja na opis iz učne dejavnosti C1 v kraju Singen.

Učna dejavnost C2 v Stratfordu, z uporabo digitalnega učenja in učnih listov, podpira osnovno zamisel, da učenci z ozadjem migrantov, ki so del projekta, niso obravnavani kot izjeme. Migranti, ki nimajo dovoljena za potovanje, so se lahko udeležili spletnih delavnic. Da bi spodbujali vključenost so bile spletne delavnice dostopne ne samo učencem migrantom, ampak tudi celotni šolski skupnosti. Tudi učenci, ki so se z družino preselili na druge celine, lahko nadaljujejo z delom na projektu s pomočjo digitalnih platform, kot sta eTwinning in Alfresco. Glede na to, da osnovni cilj ni potovanje in mednarodna izmenjava, ampak kooperativna priprava produktov, se nekdanji udeleženci lahko še vedno digitalno povežejo v projektno delo, migranti pa niso izključeni ali ločeno obravnavani.

 

Didaktika in metodologija bosta delovala skupaj v mednacionalni in med-disciplinski obliki.

Priprave: Projektni partnerji so načrtovali projektne aktivnosti tega tedna pred dvema letoma, in sicer med prijavo projekta. Od uradnega začetka projekta, in sicer dne 1. 9. 2016 je bila konceptualizacija projekta podrobneje opredeljena, ocenjena in okrepljena. Razprave z vodji delavnic in raziskovanjem zunajšolskega učnega okolja so potekale med pripravami na Stratfordu, in sicer v okviru drugega nadnacionalnega srečanja projekta, ki je potekalo od 10. 7. do 12. 7. 2017.

 

Udeleženci

Učenci angleške šole Göteborg (ESG) na Švedskem in gimnazije Friedrich-Wöhler (FWG) so se udeležili učne dejavnosti C2 v Stratfordu. Dr. Annette Deschner (Pedagoška univerza Karlsruhe) in Lisa Peter (predavateljica na Shakespeare Birthplace Trust Stratford, Velika Britanija) sta akademsko nadzorovali in vodili učno dejavnost. Ariane Ros in Anna-Katharina Schmitz, študentki Pedagoške univerze za izobraževanje v kraju Karlsruhe, sta pripravili video učne dejavnosti. Lisa Peter je natančno načrtovala obsežno organizacijo v organizaciji Shakespeare Birthplace Trust, tako da so se vsi udeleženci počutili lahkotno in so se lahko udeležili izmenjave v avtentičnem učnem okolju.

 

V okviru tedna so se izvajale sledeče dejavnosti.

ponedeljek, 25. september 2017

Na ulici Henly Street, kjer stoji Shakespearjeva rojstna hiša, nas je Lisa Peter pozdravila v dvorani Queen Elisabeth in nas seznanila s tednom aktivnosti. Lisa Peter in ekipa z organizacije Shakespeare Birthplace Trust so tedenske aktivnosti vodili na zelo visoki ravni, tako glede organizacije kot vsebine. Interaktivna predstavitev Lise Peter o Shakespearjevem Viharju je predstavljala uvod v učno dejavnost in učno temo v Stratfordu.

Nato smo raziskovali rojstno hišo Shakespearja in vsakodnevne življenjske razmere Shakespearja in ljudi, ki so živeli v Elizabetinskih časih. Tukaj boste dobili vtis o tem, kako je bilo:

“Konj, konj, kraljestvo za konja”: v popoldanski delavnici je Sarah Horner govorila o jeziku in stihu ter primere črpala iz Shakespearjevih del. Cilj je bil izboljšati razumevanje besedila tudi brez predhodnega jezikovnega znanja. Udeleženci se morajo zavedati, da sporočilo besedila lahko (in morajo) razumeti, ne da bi znali angleško in mu dati življenje ne le z recitiranjem, temveč pošiljanjem sporočila preko artikulacije in povezovanja besedila s telesom. Ta koncept sledi večjezični didaktiki in jo lahko učenci v celotnem projektu izvajajo kot metodo za ustvarjanje učnih materialov za vrstnike.

Med branjem kratke različice Shakespearjevega Viharja, so bili v igri na kratko uprizorjeni liki iz dela, in sicer z metodo pripovedovanja Richarda Martina. Po tem prvem srečanju z besedilom so se učenci ulegli na tla in se prepustili glasbi, ki jih je navdihnila, kar bi jim pomagalo razmišljati o tem, kako je lahko prvi prizor igre predstavljen fizično.

 

torek, 26 september 2017

Jutro se je začelo z metodično pripravljenim predavanje Lise Peter o arhitekturi Shakespearjevega gledališča. Učenci so se lahko vključili v vloge različnih akterjev v igri.

Sledila je delavnica, ki jo je organizirala Sarah Horner z naslovom “Vihar –- izgnanstvo in dramski izrazi“ v okviru katere je vodila učence k osrednji temi projekta “dom”, v okviru katere so si učenci morali predstavljati, da so prisiljeni zapustiti svoj dom. S pomočjo intenzivne verige vprašanj se je Sarah Horner vedno poglobila v čustveno sfero:

Zakaj smo bili izgnan? Kako se to občuti? Ali se lahko vrnete domov? Predstavljajte si svoj dom. Zakaj si bil prisiljen oditi? Kako bi se vrnili? Predstavljajte si, da ste v tuji državi. Kaj čutite?

Pod vplivom teh vprašanj so morali učenci izbrati eno ime oseb v igri, npr. Prospero, Miranda, Trinculo, ki bi jo želeli orisati in predstaviti z gibom. Učenci so združili osebe glede na njihov status in moč. Razpravljali so o različnih mnenjih. S temi načini razmišljanja so se učenci navadili na teme in mehanizme bega in izgnanstva.

Med ogledom arhivov v organizaciji Shakespeare Birthplace Trust je Madeleine Cox osebe iz igre povrnila k življenju. Tako kot projektna skupina med pripravljalnim sestankom so skriti zakladi iz celega sveta enako navdušili učence, ki so obiskali arhive. Materialna vrednost knjig je presenetila veliko udeležencev in osvetlila novosti prve izdaje.

Ker so bile v arhive dovoljene le majhne skupine, je bila ta faza izvedena v delih. Čitalnica je bila uporabljena za iskanje prevodov za spletni slovar CUSHA in pregledovanje različnih izdaj v posameznih jezikih izvora in maternih jezikih. Te izdaje so pripeljali v čitalnico zaposleni v organizaciji Shakespeare Birthplace Trust.

Potem so se učenci potopili v svet Prospera s pomočjo knjig in rešili Mystery Geocaches. Skupine vil iz Geocache “Fairies Singen” iz prve učne dejavnosti so bile ohranjene, da je bila povezava jasna. Rešitve je mogoče najti s pomočjo večjezične izdaje Viharja, ki je na voljo v čitalnici.

 

sreda, 27. september 2017

Učenci so uporabili metode iz delavnic, ki so jih obiskali predhodne in pripravili materiale za učence.

V četrtem dejanju Viharja, Prospero ljubimca Miranda in Ferdinanda vplete v igro mask. V okviru slednje Roxanne Bennis učence popelje v svet renesančnih plesov. Nauči jih plesne korake in jim pove veliko zanimivih stvari, tudi to, da je bil v Shakespearjevih časih ples neke vrste šport.

Popoldan je Anjna Chouhan pripravila skupino za ogled Coriolanusa, večerno uprizoritev Royal Shakespeare Company.

yn Darnley je delala z učenci na delavnici o pripravi glasu “Voice Class”, v okviru katere je kombinirala naloge z večjezično didaktiko.

Kot uspešen gledališčnik je Shakespeare postal premožen in je ne daleč od svoje rojstne hiše zgradil impresivno zgradbo, poimenovano New Place, ki jo je preuredila organizacija Shakespeare Birthplace Trust. Zgradba ni običajen muzej, ampak preko umetnosti priča o Shakespearjevem življenju in delu.

Po obisku zgradbe New Place se je večer nadaljeval z obiskom gledališča in ogledom Coriolanusa.

 

četrtek, 28. september 2017

Ob pregledu del z učenci je Anjna Chouhan povzela dogajanje v gledališču, slednje je bilo polno intrige in igre moči.

Sledilo je vključevanje besed v spletni slovar CUSHA online dictionary, vključeni so bili tudi video posnetki. Vizualne predmete lahko najdete na avtentičnih mestih.

Sarah Horner je učence pripravila na izvajanje ključnih dejanj iz Shakespearjevega Viharja v popoldanskem času ob navzočnosti publike, in sicer na odru Shakesperjeve rojstne hiše.

Projektni partnerji so posneli dogajanje za naslednji Stakeholder-Webinar. Namen Webinarja je prikaz produktov in napredka v okviru druge učne dejavnosti.

Igralci in igralke Trusta so igrali na okroglem odru na vrtu rojstne hiše. Izsek iz Shakespearjevih del in scene so bile uprizorjene ad hoc. Obiskovalci organizacije Shakespeare Birthplace Trust so bili vpeti v to in so zato postali most med Pyramusom in Thisbejem.

Oder je v uporabi ne glede na vreme, igralci in igralke se lahko pogrejejo ob čaju v skupnih prostorih. V okviru tedna smo se tudi sami zadrževali v skupnih prostorih, učenci pa so imeli možnost, da komunicirajo z igralci in igralkami.

Sarah Horner je bila zadolžena za vajo in uprizoritev Viharja na odru vrta, kjer so uprizorili dejanje iz Viharja in recitirali navzočim z vsega sveta pripoved o begu in življenju na otoku.

Vihar je Shakesperjevo končno delo, ki se zaključi na njegovem grobu. Geocache pripeljejo do tega mesta preko številnih postaj Shakesperjevega življenja in časa.

 

petek, 29. september 2017

Shakespearjeva dela živijo naprej na slikovit način, kot je uprizoritev Much Ado About Nothing v gledališču Globe Theatre v Londonu.


Novice

Pregled strani