Intelektualni rezultat 4: Izmenjava Culture Shakes: Priročnik za učitelje za večjezične in medkulturne šolske izmenjave

Intelektualni rezultat 4, „Izmenjava Culture Shakes: Priročnik za učitelje za večjezične in transkulturne šolske izmenjave“, je namenjena učiteljem, ki pripravljajo šolsko izmenjavo s poudarkom na učnih ciljih kulture in jezikovnega učenja za učne skupine z različnimi maternimi jeziki. Priročnik je pripravljen za uporabo in je opremljen s teoretično vodenimi nalogami, ki se lahko takoj uporabijo za večjezično in transkulturno šolsko izmenjavo. Kako je lahko migrant s kulturo in maternim jezikom, ki se razlikuje od nacionalne kulture in uradnega jezika, sestavni del šolske izmenjave in ni izključen?

Exchanging Culture Shakes – A Teacher Manual for Multilingual and Transcultural School Exchanges
Austausch im Mix der Kulturen – Handreichungen für mehrsprachige und transkulturelle Schüleraustausche
Culture Shake utbyte – En lärarhandledning för flerspråkiga och mångkulturella skolutbyten
Kulturološka izmenjava Culture Shakes – Priročnik za učitelje za večjezične in transkulturne šolske izmenjava
Scambio culturale Culture Shakes – Manuale per insgnanti per scambi scolastici multilingue e transculturali

Brochure

Exchanging Culture Shakes – A Teacher Manual for Multilingual and Transcultural School Exchanges
Austausch im Mix der Kulturen – Handreichungen für mehrsprachige und transkulturelle Schüleraustausche
Culture Shake utbyte – En lärarhandledning för flerspråkiga och mångkulturella skolutbyten
Kulturološka izmenjava Culture Shakes – Priročnik za učitelje za večjezične in transkulturne šolske izmenjava
Scambio culturale Culture Shakes – Manuale per insgnanti per scambi scolastici multilingue e transculturali

Geocaches

Geocache “Fairies Singen”, Singen
Geocache “Island Walk”, Stratford-upon-Avon
Geocache “Our Heritage: Where the past meets the future”, Gothenburg
Result of Group 1 for virtual cache in Gothenburg (Video)
Result of Group 2 for virtual cache in Gothenburg (Picture)
Result of Group 3 for virtual cache in Gothenburg (Picture 1)
Result of Group 3 for virtual cache in Gothenburg (Picture 2)
Result of Group 3 for virtual cache in Gothenburg (Picture 3)

Nadaljnji mediji

Knjižna objava

Raziskovalni članki v okviru IO 4

Jessica Deißler, Applying the Erasmus+ project CultureShake to primary school education – through the example of a geocache, Karlsruhe 2019.
Jessica Hoffner, School and Refugees in Europe, Karlsruhe 2019.

Novice

Pregled strani