Intellectual Output 4: Izmenjava Culture Shakes: Priročnik za učitelje za večjezične in medkulturne šolske izmenjave

(Dr. Annette Deschner)

»Izmenjava Culture Shakes: Priročnik za učitelje za večjezične in večkulturne šolske izmenjave« je namenjen učiteljem, ki pripravljajo šolsko izmenjavo, s poudarkom na kulturi in jezikovno občutljivih učnih ciljih za učne skupine z različnimi maternimi jeziki. Ta priročnik je pripravljen v obliki praktičnega priročnika, ki ga je mogoče takoj uporabiti za večjezične in večkulturne izmenjave šol. Poleg tega obstaja tudi oddelek s teoretičnim ozadjem za vsako nalogo.

Prioritete CUSHA se dosežejo z naslednjimi ukrepi:
1) Inkluzivno izobraževanje: šolske izmenjave s poudarkom na turističnih dejavnostih kažejo povečanje namesto zmanjšanja stereotipov učencev, zato so inštitucije kot je GAPP in druge spodbujale namesto tega projektno delo. »Izmenjava Culture Shakes« še bolj upošteva ta pristop in ga uporablja za globaliziran svet zunaj narodov. To zadovoljuje potrebe učiteljev in učencev v hibridnem izobraževalnem prostoru z mešanico kultur in jezikov. Ta intelektualni cilj upošteva različno kulturno in jezikovno ozadje učencev in njihovih družin. Poleg kulturne in jezikovne vključenosti, priročnik nudi naloge za inkluzivno šolanje glede na različne ravni kognitivnih sposobnosti. Za različne vrste učenja se uporabljajo tri kategorije razlikovanja: naloga, podpora in izid.

Te pristope lahko uporabimo pri vsakem inkluzivnem šolanju in zlasti v šolah z begunci, ker se slednji borijo z jezikovnimi in kulturnimi učnimi ovirami. Na primer, v šolah v Baden-Wuerttembergu se ti učijo v posebnih pripravljalnih razredih (Vorbereitungsklassen). Skupna praksa v učilnici je uporaba jezika šole – pogosto je to jezik, ki ga vsi učenci ne razumejo in s tem se izključi del učencev (glej http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002210/221037e.pdf ).
Rešitev za to so večjezične metode. V priročniku bodo vključeni s strategijami za zagotavljanje večjezičnega gradiva, z uporabo jezikovnih biografij, čas za učence v skupinah maternega jezika itd. V priročniku bo tudi del o vključenosti staršev, da bi bili aktivni člani, da bi zagotovili, da imajo učenci iz kateregakoli izobraževalnega, jezikovnega ali kulturnega okolja domače vire za sodelovanje v šolskih izmenjavah. Včasih se starši bojijo namestiti učenca na izmenjavi. Strategije za to (npr. prijateljstvo, mladinski hotel) in druge situacije so opisane v priročniku. Starši beguncev postanejo dejavni na institucionalni ravni, npr. v mednarodnem odboru, ki organizira izmenjave in tako pridobi dostop do izobraževalnih orodij, kot so izmenjave.

To ustreza temam EU “vključenost in pravičnost” in “vključevanje beguncev”.

2) Odprto in inovativno izobraževanje, usposabljanje in mladinsko delo, vključeno v digitalno dobo: priročnik za učitelje predstavlja dejavnosti za šolsko izmenjavo in uporablja sledeča IKT orodja:
• družabni mediji za prvi pristop pred dejanskim srečanjem,
• eTwinning z dejavnostmi, ki jih lahko učenci delijo na tej platformi
• orodja za prevajanje, kot je Google Translate, www.leo.org,
• Geocache za gostujoče mesto (npr. skrivnostni lov na Shakespearjeve izseke iz besedil).
To je v skladu s temami CUSHA “IKT – nove tehnologije in nove digitalne kompetence”

3) Reševanje pomanjkanja osnovnih veščin pismenosti z učinkovitejšimi, inovativnimi učnimi metodami. Šolske izmenjave predstavljajo izven šolske dejavnosti izziva v šolskih urnikih. Zagotavljanje dejavnosti pismenosti v tem priročniku pripomore k vključevanju šolskih izmenjav v kurikulume in učne cilje, na primer jezikovna biografija: učenci postavijo in vizualizirajo svoje jezike v svojem telesu, nato pa o tem poročajo in pišejo. Ta metoda spodbuja večjezičnost in učenje jezikov, spretnosti pisanja in govora ter pripovedne kompetence, ki so nujne pri zgodovini in drugih predmetih. Pristop lokalne kulture Marka Waglerja (http://csumc.wisc.edu/WTLC/?q=teaching) je povezan z integrativno večjezično didaktiko. Zato se materni jeziki, migrantski jeziki ali tuji jeziki lahko mešajo v učnem okolju. Lokalna kultura vključuje ljudske jezike, stvaritve, vedenja, prepričanja, institucije in vse njihove interakcije z drugimi ljudmi. To je kulturni pristop, ki je drugačen od nacionalnih ali etničnih definicij kulture, saj odpira kulturo za vsakogar, vključno za begunce.

To ustreza temam CUSHA “vključenost in pravičnost” in “vključevanje beguncev”.

S tem intelektualnim ciljem se osredotočamo na naslednje cilje EU in CUSHA projekta:
• premostiti vrzel med teorijo in prakso v zvezi s kulturno vzgojo,
• spodbujati osnovne in transverzalne spretnosti (npr. učenje tujih jezikov, kulturna zavest),
• izboljšati digitalno učenje,
• razviti evropsko razsežnost v izobraževanju, zlasti z večjezičnim poudarkom.