Intelektualni rezultat 5: Modul za nadaljnje izobraževanje učiteljev

Intelektualni rezultat 5, „Modul za nadaljnje izobraževanje učiteljev“, povzema značilnosti drugih rezultatov za razvoj modula za usposabljanje učiteljev.

Module for Further Teacher Education

Novice

Pregled strani