angleška šola v Gothenburgu The English School of Gothenburg

Šola English School Gothenburg (ESG) se nahaja na zahodnem delu mesta, kamor se je preselila v zgodnjih 90-ih. Nedavno je šola zaključila pomemben program prenove, ki je prinesel sodobno učno okolje z odličnimi novimi tehnologijami. Smo švedska “friskola”, kar pomeni, da smo ohranili neodvisnost, in sicer v skladu s švedsko zakonodajo in kurikulum. Šola se financira iz javnih sredstev, to pomeni, da šolanje ni plačljivo.
ESG je majhna in prijazna šola. Otroci se lahko izobražujejo pri nas od treh let pa vse do šestnajstega leta starosti. V skupini je na leto do štiriinštirideset otrok, kar pomeni, da zaposleni osebno poznajo vsakega otroka. Šola dosega odlične učne rezultate, ki odražajo trdo delo učencev in učiteljev ter mirno učno vzdušje, ki ga imamo na šoli. Učenci zaključijo šolanje z odličnim znanjem angleškega jezika, poleg dobrega poznavanja švedščine pa govorijo vsaj še en tuj jezik. Naš cilj je, da so učenci, ki pri nas zaključijo šolanje, dvojezični, saj jim prav to lahko omogoča študij in delo v prihodnosti, in sicer v švedskem ali angleškem jeziku, obenem pa razvijejo dobre učne navade.

Družine prihajajo iz vseh koncev sveta. Med zaposlenimi je vsaj 20 različnih narodnosti in med družinami obstaja več kot štirideset narodnosti in jezikov. To prestavlja zdravo mešanico kultur in religij, ki zelo dobro funkcionirajo.

Preberite si več o ESG

CUSHA na ESG

Dvanajst učencev iz 6. razreda šole ESG bo sodelovalo v izmenjavi z učenci iz gimnazije Freidrich Wöhler Gymnasium iz kraja Singen v Nemčiji. V okviru projekta CUSHA je šola ESG odgovorna za pripravo delavnic v Göteborgu (jeseni 2018) in za pripravo intelektualnih rezultatov projekta.
Projektno skupino šole ESG sestavljajo Andrew Potter (ravnatelj šole ESG, administrator projekta) Vivian Hunt (odgovorna za IKT) Clare Skoglund (višja učiteljica) in Chloe Bye (učiteljica).


Novice

Pregled strani