Prve informacije

Cultureshake (CUSHA) je medkulturni in večjezični učni projekt, ki vključuje štiri partnerske države, in sicer Švedsko, Slovenijo, Veliko Britanijo in Nemčijo. V okviru projekta se razvijajo in testirajo inovativne metode poučevanja in večjezična učna gradiva.

Projekt se osredinja na dve izbrani Shakespearjevi deli, in sicer Sen kresne noči ter Vihar.

Gradivo bo javnosti na voljo na spletu. Partnerske države prispevajo različno strokovno znanje na področju kulturne teorije, izobraževanja za gledališče, večjezičnega poučevanja in informacijske tehnologije.

Projekt, ki ga vodi dr Annette Deschner (PH Karlsruhe) se izvaja v okviru programa “Erasmus +”. Sodelujoči partnerji so gimnazija Friedrich- Wöhler- Gymnasium (Singen), zavod Shakespeare Birthplace Trust, šola English School in Gothenburg in Univerza na Primorskem.

Preberi več:
Shakespeare Birthplace Trust (VB)
Univerza v Primoskem (Slovenij)Dodaj odgovor